Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Basn Mavirleri Hangi Kriterlere Gre Atanyor?

08.04.2013Yurtd temsilciliklerinde çalan Basn Müavirleri ile ilgili bilgileri Basn, Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü'nden sorumlu Babakan Yardmcs'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Türkiye Cumhuriyeti 61’inci hükümetinin kurulduu 6 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü personelinden kimler yurt dnda hangi ülkenin Basn Müaviri, Basn Ataesi ve Basn Atee Yardmcs görevlerine atanmlardr?

2- Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü’nün yukarda sözü edilen yurt d kadrolarna Genel Müdürlük dndan yaplm atama var mdr? Varsa hangi görevlere kimler atanmtr?

3- Suudi Arabistan’da, Kazakistan’da, Özbekistan’da Basn Müavirliimiz var mdr? 

4- Varsa Basn Müavirlerimiz kimlerdir? Bunlarn o görevlere tayin tarihi nedir?

5- Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kazakistan’a tayin edilenlerin durumlar ve  nitelikleri Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü personelinin yurt dna tayini ile ilgili mevzuatn hangi hükümlerine uygundur?

6- Yurt dnda “Basn Müaviri” sfatyla görev yapan bir kiinin ald (alabilecei) asgari ve azami maa, ABD Dolar, ngiliz Sterlini veya Avro cinsinden nedir?''


YANITLAR:


Babakan Yardmcs Bülent Arnç'n önergeye 29 Mays 2013 tarihinde verdii yant aadadr:


''Bakanlm sorumluluundaki Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüünden alman bilgilere göre;

06.07.2011 tarihinden itibaren Genel Müdürlük personelinden; Arif GÜLEN Stokholm Basn Müavirlii, smail KOZAN Takent Basn Müavirlii, Hac Mehmet GAN Bern Basn Müavirlii, Mustafa Kemal SUNGUR Vaington Basn Müavirlii, Bora ER Kuala Lumpur Basn Müavirlii, Bahattin AKYÖN Cidde Basn Ataelii, Defne BAYRAKTAR Paris Basn Müavirlii kadrolarna atanmtr.

231 sayl Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüünün Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin 23'üncü maddesi ile 06.01.2012 tarih ve 28165 sayl. Resmî Gazete'de yaymlanan Babakanlk Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü Personelinin Yurtd Sürekli Göreve Atanmasna likin Yönetmeliin 16'nc maddesi çerçevesinde, yurtd tekilat kadrolarna Genel Müdürlük dndan atama yaplabilmektedir. Bu kapsamda; Emrullah Cuma AKGÜNDÜZ Lahey Basn Müavirlii, Emin TURUL Londra Basn Müavirlii, Murat SÖZER Bikek Basn Müavirlii, slam DORU New York Basn Müavirlii, Hasan ABDEL HAMD HOSNY Kahire Basn Müavirlii, Orhan GAZÎGL Moskova Basn Müavirlii, Ahmet DURAN Londra. Basn Müavirliinde Basn Ataelii.kadrolarna atanmtr.

Suudi Arabistan'da Riyad Basn Müavirlii, Kazakistan'da Astana Basn Müavirlii, Özbekistan'da Takent Basn Müavirlii bulunmaktadr. Takent Basn Müavirliine 19.07.2012 talihinde smail KOZAN atanm, Riyad ve Astana Ban Müavirliklerine ise atama yaplmamtr.

Yukarda sözü edilen Yönetmeliin 5'inci maddesinde yurtd tekilat kadrolarna atanabilmek için aranan genel artlar, 8'inci. maddesinde yabanc dil bilgisi yeterlilii ve istisnas, 11 'nci maddesinde snav muafiyeti düzenlenmi olup, bu çerçevede gerçekletirilen atama ileminde mevzuata aykr bir husus bulunmamaktadr.

Basn Müavirlerine ödenecek ücretler. Bakanlar Kurulunun 29.06.2009 tarih ve 2009/15191'sayl Sürekli Görevle Yurt Dnda Bulunan Memurlara Ödenecek Aylklara likin Karan dorultusunda Maliye Bakanlnca belirlenmekte olup, bu ücret asgari 4.978?00 Euro (Takent) ile azami 9.783,00 Euro (Bern) arasnda deimektedir.

Bilgi ve gereini arz ederim.


Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''