Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
''Cemaat Yurdu Var M?'' Sorusu Yantsz Kald

14.12.2012Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili Milli Eitim Bakan'na sorular soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Halen Kredi ve Yurtlar Kurumuna bal olarak hizmet veren örenci yurdu says ve bunlardan yararlanan örenci says nedir? 

2- Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bal olmakszn hizmet veren kaç adet örenci yurdu vardr? Bunlardan hizmet alan örencilerin says nedir?

3- Kredi ve Yurtlar Kurumuna bal olmakszn faaliyette bulunan yurtlardan kaç adedi hangi düzeydeki okul örencisine hizmet vermektedir?

4- Kredi ve Yurtlar Kurumuna bal olmakszn hizmet veren yurtlarn denetimleri ylda kaç defa, kimler (hangi bakanla veya kuruma bal müfettiler) tarafndan ve ne ekilde yaplmaktadr?

5- Dini vakflar tarafndan açlan yurt says ve bu yurtlardan yararlanan örenci says nedir?

6- Ülkemizde tarikat, cemaat vb. oluumlar tarafndan açlan yurt var mdr? Varsa saylar ve bunlardan hizmet alan örenci says nedir?''

 

YANITLAR:

 

Milli Eitim Bakan Nabi Avc tarafndan 13 ubat 2013 tarihinde verilen yant aadadr:

''stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK'nin ilgi yaz ekinde gönderilen 7/13417 esas numaral soru önergesi incelenmitir.
Türkiye genelinde "Özel Örenci Yurtlar Yönetmelii" kapsamnda 4.236 özel örenci yurdunda 201.566 örenci barnmaktadr. Bu örenci yurtlarndan 1.850'si yükseköretim örenci yurdu olup barnan örenci says 109.900, 2.386 ortaöretim örenci yurdunda ise 91.666 örenci barnmaktadr. Söz konusu yurtlar ylda iki defa Yönetmeliin 40 nc maddesine göre iki kiiden oluan denetim ekipleri tarafndan denetlenmektedir.

Özel Örenci Yurtlan Yönetmeliine göre açlp iletilen 172 vakf yurdunda 12.522 örenci barnmaktadr.

Bilgilerinize arz ederim.

Nabi Avc 

Milli Eitim Bakan''