Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Parlamento Muhabirinin antasnn Aranarak indeki Kitapa El Konulmas Olaan Bir Uygulama M?

13.02.2013Parlamento muhabiri Sultan Özer'in meclise girerken çantasnn aranarak içindeki kitapça el konulmas hakkndaki iddialar Meclis Bakanlna soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Bugünkü (13 ubat 2013) Cumhuriyet gazetesinde yaymlanan Fuat Kozok imzal haberde bildirildii gibi Evrensel Gazetesinin Ankara Temsilcisi ve 17 yllk Parlamento Muhabiri Sultan Özer’in, görevini yapmak üzere TBMM yerlekesinin Dikmen kapsndan girmek istedii srada buradaki görevliler tarafndan çantas aranarak içindeki “Tarihsel Bir Gerçeklik, Kürtler ve Kürt Sorunu” isimli kitapça el konulmu mudur?

2- Yaplan bu ilem, görevlilerin makul “güvenlik” önlemleri snrlar içinde midir?

3- Kitapça (broüre) el koyan kadn memurun “Bununla (Meclise) giremezsiniz, rozet dnda hiçbir parti amblemi olan ey giremez” dedii doru ise, bu beyannn dayand kanun, genelge, talimat, emir hangisidir? 

4- Uygulama yasalara uygun ise, el konulan broürle (kitapçkla) bir suç ilenmek istendiinden veya ilendiinden söz etmek gerekmez mi? Ortada bir “suç” iddias varsa, üpheli(ler) ve suç kantlar yargya aktarlm mdr? 

5- Suç söz konusu deilse bu el koyma ileminin idare ve ceza hukuku yönünden kanunsuz “zor alm” ve hatta “gasp” saylmas gerekmez mi?

6- Broüre el koyma yetkisini bu görevliye veren makam hangisidir?

7- Haberde bildirildii gibi kitapça EMEP ksa adl parti logosunun kapakta bulunmas sebep olduysa, Bakanlnzca hangi partilerin logosunu tayan yaynlarn TBMM  kampüsüne sokulmas “sakncasz”, hangilerininki  “sakncal”dr? 

8- Söz konusu görevliler bu uygulamay kendi takdirleriyle yaptlarsa, onlar hakknda ilem yaplm mdr? Yaplmsa o ilemin nitelii ve sonucu nedir? 

9- Parlamento Muhabirleri göreve gelirken bu tür bir aramadan geçmeleri   ve çantalarndaki kitapça el konmas olaan bir uygulama mdr?''


YANITLAR:


Meclis Bakan adna önergeyi 19 Mart 2013 tarihinde yantlayan Meclis Bakan Vekili Prof. Dr. Mehmet Salam tarafndan verilen yant aadadr:


''Cevap 1, 2, 3 ve 4.- 13.02.2013 günü saat 11:00 sralarnda Evrensel Gazetesi Muhabiri Sultan ÖZER, üzerinde Emek Partisi amblemi bulunan "Tarihsel Bir Gerçeklik, Kürtler ve Kürt Sorunu" isimli kitapçk ile birlikte Dikmen Kaps giriine geldiinde, görevliler tarafndan kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Yönetmelii'nin 15'inci maddesinin yedinci fkrasnda belirtilen "...üzerinde ve içerisinde siyasi parti, spor kulübü veya herhangi bir kuruluun tantm ve propagandasna yol açacak yazl, basl, monteli, sabit, seyyar afi, pankart, flama bulunan araçlar ile bunlar yannda bulunduran kiiler yerlekeye alnmazlar. " hükmü gerekçe gösterilerek bahse konu kitapçn yerleke içerisine alnamayaca ifade edilmi, bunun üzerine ad geçen, TBMM yerlekesine girmeden Dikmen Kapsndan ayrlmtr.

Cevap 5, 6, 7, 8 ve 9.- Uygulamada ilk defa karlalan bu konu, Güvenlik Koordinasyon Kurulunda gündeme getirilmi; söz konusu Yönetmelik hükmünün kitap türü materyalleri kapsamayaca deerlendirilerek, konu hakknda tüm ilgili personel bilgilendirilmitir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Sayglarmla.
Prof. Dr. Mehmet Salam
TBMM Bakan Vekili''