Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
niversite Giri Snavnda Din Sorusu Sorulmas Laik Eitim Sistemine Aykr Deil Mi?

18.12.2012YÖK Genel Kurulu'nun Üniversite giri snavlarnda din sorusu sorma karar almas üzerine detaylar merak eden Oktay Eki'nin Milli Eitim Bakan'na sorduu sorular öyleydi:


''YÖK Genel Kurulunca alnan karar gereince üniversite snavlarnda din sorusu sorulabilecei 18 Aralk 2012 tarihli gazeteler tarafndan bildirilmektedir.


1. YÖK Genel Kurulu’nca böyle bir karar alnm mdr?

2. Buna ilikinin uygulamann 2013 yl ÖSYM snavnda balayaca doru mudur?

3. Sorulardan 5’inin Yükseköretime Geçi Snavnda (YGS), 8’inin Lisans Yerletirme Snavnda (LYS); Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi içerikli olaca doru mudur?

4. Alevi, Hristiyan veya Yahudi örenciler bu sorulardan muaf tutulacaklar m?

5. Yaplan bu uygulama laik eitim sistemine aykr deil mi?''


YANITLAR:


Milli Eitim Bakan Nabi Avc tarafndan 20 Haziran 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''Yükseköretim Kurulu Bakanlnca konuya ilikin olarak; 01.02.2013 tarihli Yükseköretim Genel Kurulu toplantsnda; Ortaöretim kurumlarnda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farkl müfredat ile alan örencilere mahsus olmak üzere, 2013-OSYS'de uygulanacak olan Yükseköretime Giri Snavnda (YGS) ve Lisans Yerletirme Snavlarndaki (LYS) Sosyal Bilimler Snav Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi sorularndan bu örencilerin muaf tutulmas ve söz konusu örencilere Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi sorulan yerine YGS snavnda Sosyal Bilimler Testi altnda yer alan Felsefe alannda 5 soru, LYS snavnda ise Sosyal Bilimler Snav altnda yer alan Felsefe grubu altndaki Psikoloji alannda 3, Sosyoloji alanndan 3, Mantk alanndan 2 soru sorulmas ve bu sorularn ad geçen ders düzeylerinin soru havuzundan seçilmesi, ayrca yeni soru üretilmemesinin uygun görülmü olduu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Nabi Avc

Milli Eitim Bakan''