Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Konsltasyon Hizmeti'nin Yasal Dayana Nedir?

07.02.2013Konsültasyon hizmeti verilmesi ile ilgili dayana Salk Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:''1- Darda çalan öretim üyelerinin üniversitede Döner Sermaye adna hasta kabul edememelerine ramen, özellikle tpta uzmanlk eitimi alan hekimlere YÖK tarafndan izin verilmek kouluyla konsültasyon hizmeti vermeleri, hangi Kanun Hükmünde Kararname’nin hangi hükmü gereince mümkün olmaktadr?

2- Konsültasyon hizmeti vermek için yukardaki koullar yerine getiren hekimin bilfiil ameliyat yapmas halinde hakknda uygulanan yaptrm nedir?

3- Böyle bir uygulama nedeniyle hangi hekimler (veya hangi üniversitedeki kaç hekim) hakknda bu önergenin sunulduu tarihe kadar ne yaptrm uygulanmtr?''


NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 itibari ile halen yantlanmamtr.