Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Anadolu Ajans Personel Yaps Ne Ynde Deiti?

15.01.2013


Anadolu Ajans personeli ile ilgili son durumu merak eden Oktay Eki'nin Babakan Yardmcsna sorduu sorular öyleydi:''1- Anadolu Ajans personelinden Ekim 2011 ay içinde kaç kii emekliye ayrlmtr?

2- Mart 2012 ay içinde emekliye ayrlanlarn says nedir?

3- Genel Müdür Kemal Öztürk’ün göreve balad tarihten beri emekliye ayrlan Anadolu Ajans personelinin toplam says nedir?

4- Genel Müdür Kemal Öztürk’ün göreve balad tarihten beri Anadolu Ajansnda görev alanlarn (kadrolu, kadrosuz)says nedir?

5- Emekliye ayrlanlarn Anadolu Ajans binasna girmesinin Genel Müdür emriyle yasakland doru mudur?

6- Emekliye ayrlanlardan kaç kiinin:

a- Emekli ikramiyesi

b- Memur ve Yardmlama Sand ödentisi tasfiye edilmitir?

7- Türkiye Gazeteciler Sendikas araclyla bu konuda Anadolu Ajansna noterden protesto gönderilmi midir?''


YANITLAR:

20 ubat 2013 tarihinde Babakan Yardmcs Bülent Arnç'a Anadolu Ajans Genel Müdürü Kemal Öztürk tarafndan verilen yant aadadr:


''Bakanlnza intikal eden stanbul Milletvekili Osman Oktay EK tarafndan tevcih edilen 7/16352 esas numaral yazl soru önergesi incelenmitir.


Anadolu Ajans'ndan Ekim 2011 ay içinde 71, Mart 2012 ay içinde 6 personel emekli olmutur.


Genel Müdür olarak göreve baladm 03,08.2011 tarihinden bugüne kadar 164 personel emekliye ayrlm, 122 personel istihdam edilmitir. Emekliye ayrlan 164 personelden 139 personelin emekli ikramiyesi tamamen ödenmitir. Kalan 25 personelin emekli ikramiyelerinin son taksitleri ubat 2013'de ödenecektir.


Anadolu Ajans Memurlar Yardmlama Sand, Anadolu Ajans çalanlar tarafndan kurulmu ve vakf statüsünde faaliyet gösteren, tüzel kiilie sahip bir kurulutur. Anadolu Ajans Memurlar Yardm Sand yönetimi Anadolu Ajans'ndan ayrdr.


Anadolu Ajans'ndan emekliye ayrlan hiçbir eski personele Anadolu Ajans binasna girme yasa konulmamtr.


Bilgilerinize sayglarmla arz ederim.

Kemal Öztürk
Anadolu Ajans Genel Müdürü''