Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Oktay Eki'nin 1 Temmuz 2012 Tarihinde 3. Yarg Paketi Grmelerinde Genel Kurul Konumas (Genel Kurul Tutanak Metinlerinden alnmtr.)

01.07.2012

 

OSMAN OKTAY EK (stanbul) – Sayn Bakan, saygdeer milletvekilleri; görüülmekte olan tasarnn 79’uncu maddesi ama esas itibaryla Türk Ceza Yasas’nn 133’üncü maddesi konusunda huzurunuza çktm.

Getirilen bu öneri, aslnda Adalet ve Kalknma Partisinin savunduu tüm temel iddialarla, görülerle çelien hükümler içeriyor. unu demek istiyorum: Adalet ve Kalknma Partisi hep demokrasiyi gelitirmekten, özgürlüklerin yannda ve onun savunucusu olmaktan söz ediyor. Oysa getirilen bu tasarnn içerdii hükümler, özellikle 132, 133, 134 gibi genellikle basn ilgilendiren hükümler cezalarn artrldn gösteren yeni bir düzenlemeyle karmza çkt. Cezalar artran, mesela alt ay bir seneye veya bir seneyi üç seneye çkaran bu öneri, Adalet ve Kalknma Partisinin, ktidarnzn zihniyetini ve çelikisini ortaya koyduu gibi, onun yannda basn dünyasn çok ilgilendiren bu meselede tüm Bat dünyasnn ve genellikle ifade ve basn özgürlüüyle ilgilenen herkesin gözlemledii bir gerçei reddeder gibidir. O da Türkiye’de pek çok gazeteci içerideyken bir yandan onlar ilgilendiren bu meselelerde, bu hükümlerde cezalar artrarak sanki içeridekiler azm gibi bir yaklam sergilemektesiniz. 

Aziz dostlarm, bu anlay, Adalet ve Kalknma Partisinin ne kadar çelikilerle dolu bir yönetim anlay içinde olduunu ortaya koymaktadr. öyle: Bir Anayasa getirdiniz hatrlayacanz gibi, 12 Eylül 2010 ylnda referandumdan geçen Anayasa tadilinden söz ediyorum, tüm Bat dünyasna ve kamuoyumuza sanki demokratiklemeyi gelitiren bir düzenleme getirmi gibi takdim ettiniz ama altndan Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu gibi, Anayasa Mahkemesinin yapsn deitirme gibi, yüksek mahkemelerin yapsyla oynama gibi yarg sisteminin bamszln külliyen elinden alan bir Çapanolu çkt. Bunda da karmza ayn ey çkmaktadr. Pek çok gazetecinin hapiste bulunduunu söyledim. Onlar içeride iken getirmekte olduunuz yeni bir hükümle de bazlarn affetmeyi, daha dorusu cezalarn ertelemeyi öneriyorsunuz. Ertelemesini önerdiiniz kiiler esasta cemaat savclar tarafndan yasay çinemeleri için kendilerine bilgi verilen meslektalarmzdr. Onlar tahkikatn gizliliini, yargnn etkilenmemesine ilikin hükümleri çineyen meslektalarmzdr yani dorudan doruya bu yoldan yasalar çinemeye tevik edilmi arkadalarmzdr, onlar affetmeyi ama görevini doru dürüst yapmaya karar vermi, bunu yerine getirmek isteyenleri daha fazla cezalandrmay öngörüyorsunuz. Böyle bir anlay, tekrar ediyorum, ktidarnzn çelikilerle dolu politikalarnn somut örneini tekil etmektedir. Bununla doru bir adrese gideceinizi düünmüyorum ama sizleri doru bir adrese gitmek için demokrasiyi savunmaya davet ediyorum.

Hepinize sayglar sunuyorum. (CHP sralarndan alklar)

BAKAN – Teekkür ediyorum.