Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Oktay Eki'nin Kamuoyu ve TBMM'nin Medyann Sorunlarna Dikkatini ekmek in 4 Ocak 2011 Gn Gndem D Genel Kurul Konumas(Genel Kurul Tutanak Metinlerinden alnmtr.)

04.01.2012

 

OKTAY EK (stanbul) – Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; huzurunuza, uzun süredir kanayan ama sizin, özellikle Adalet ve Kalknma Partisine mensup milletvekillerimizin görmezden geldikleri bir yaraya dikkatinizi bir kere de ben çekeyim diye çktm. tiraf edeyim ki, vicdanlarnz harekete geçirebileceim konusunda fazla iyimser deilim ama yine de umutsuz olmak istemiyorum. 

Deerli milletvekilleri, özellikle Adalet ve Kalknma Partisine mensup arkadalar; siz, 2001 ylnn austos aynda kurduunuz partiyle kamuoyunun karsna çktnz. Bu ülkeye daha önce görmediimiz kadar özgürlük vaat ettiniz. Daha öncekilerden çok daha iyi bir demokrasi ve daha öncekilerden çok daha ciddi bir hukuk devleti ina etmek vaadiyle iktidara geldiniz. Bugün, yani iktidarnzn dokuzuncu yln da geride braktmz tarihte Türkiye'nin ad “dünyann en büyük gazeteci hapishanesi”ne döndü. Artk sokaktaki adamn bile bildiini tekrarlayacak, yani Türk gazetecilerinin daha üç kuak öncesine kadar içinde yamyamlarn yaad ülkelerdeki meslektalarnn özgürlüüne gptayla baktndan söz edecek deilim. Arzu ederseniz bu ülkelerin listesini hemen takdim edebilirim. Genel kabul görmü uluslararas ölçümler Adalet ve Kalknma Partisi iktidar sayesinde bir Türk gazetecisinin Moolistan’daki, Tacikistan’daki ve Banglade’teki meslekta kadar bile özgür olmadn söylüyor. Çok merak ediyorum, siz bu gerçekleri görmüyor musunuz? Görüyorsanz vicdannzn sesini nasl bastrabiliyorsunuz? Bakyorum, sözcüleriniz Adalet ve Kalknma Partisi iktidarnda demokrasimizin çok gelitiini söylüyor, “Daha önce tabu olan birçok konu, imdi rahatça ele alnabiliyor, yazlabiliyor.” diyorlar. Bir bakma doru tespitler bunlar. Gerçekten, önceki yllarda üstüne gidilemeyen, âdeta dokunulmazlk imtiyaz yaayan silahl kuvvetlerimize, imdi, herkes azna gelen her eyi söylüyor, çünkü silahl kuvvetler bir iktidar oda olmaktan çkt. 

Peki, madem herkes çok özgür, bana lütfen söyler misiniz, bugün Türkiye’de, Sayn Babakan kzdrmas ihtimali olan herhangi bir ey yazabilen var m? Brakn bakasn, aranzda, Babakan kzdrm olabileceini fark edince etkin pimanlk yoluyla af dilemeyen kald m? 

Açk konualm dostlarm, özgürlük, düüncelerinizi, eletirilerinizi, iktidar sahibinin yüzüne kar güvenle ifade ettiiniz zaman var demektir. 

Sadece Babakan deil, bugün iktidarnzn gizli orta olduunu herkesin bildii bir cemaati de kimse yazamyor, hatta o cemaatten artk siz de korkuyorsunuz, çünkü Ahmet k’n ifadesiyle “Dokunan yanyor.” Örnek isterseniz, Silivri’ye kimler atlm, Oda TV davasnn sanklar kimlermi, neden tutuklanmlar, lütfen baknz.

Deerli milletvekilleri, özellikle siz Adalet ve Kalknma Partili arkadalar, baknz, artk, demokrasiye bal olduunuza inanan kalmad. Türkiye’deki ifade özgürlüünden söz edip de hakknzda olumlu söz söyleyen bir tek resmî rapor, bir tek saygn meslek kuruluu yok. Avrupa Birliinin, Avrupa Konseyinin, Avrupa Güvenlik ve birlii Örgütünün bu konudaki söyledikleri, kavgada söylenmeyecek kadar ar eyler. 

Dostça söylüyorum arkadalar, adnz “zalim”e çkt. Nitekim, iktidarnzn tavsiyesiyle Avrupa nsan Haklar Mahkemesi yargçlna getirilen Profesör Doktor Il Karaka bile en sonunda “Türkiye, ifade özgürlüü, basn özgürlüü konusunda en kötü durumdaki devlet diyebilirim.” diyerek isyann dile getirdi. 

Ben tekrar vicdanlarnza hitap ederek soruyorum: Bize ve daha dorusu Türk insanna vadettiiniz Türkiye bu muydu? Bu soruya dürüstçe “Evet, buydu.’ diyenler ellerini kaldrsnlar.” desem kaçnz elinizi kaldrabileceksiniz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafndan kapatld) 

OSMAN OKTAY EK (Devamla) – Hepinize sayglar sunuyorum. (CHP sralarndan alklar)

BAKAN – Teekkür ederim Sayn Eki.