Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Oktay Eki'nin Medya Sorunlar Hakknda 13 Mart 2012 Gn Gndem D Genel Kurul Konumas (Genel Kurul Tutanak Metinlerinden alnmtr.)

13.03.2012

 

OSMAN OKTAY EK (stanbul) – Sayn Bakan, saygdeer arkadalarm; bugün, bildiiniz gibi, stiklal Mar’mzn kabulünün yl dönümü. O nedenle, merhum Mehmet Akif Ersoy’u sizler gibi ben de saygyla anmak istiyorum sözlerimin banda.

Saygdeer arkadalarm, bugün bir baka özellik daha tayor. Bildiiniz gibi, dün akam, yetkili mahkemenin verdii kararla Oda TV adyla bilinen davann sanklarndan 4 gazeteci arkadamz serbest brakldlar. Bu, tabii, benim gibi, sizler de katlyorsunuz umudundaym, insanlar mutlu edecek bir gelimeydi fakat olayn asln burada deil, geride aramak gerektiini dikkate alarak medya dünyamzn bugünkü durumunu sizlerle paylamak istiyorum. 

Çok açk ve net bir ekilde söylemek gerekirse Türk basn tüm geçmiinin, bütün tarihinin en karanlk dönemini yaamaktadr imdi. O nedenle, 4 arkadamzn serbest braklmas aslnda herhangi bir ekilde temeldeki gerçekleri deitirecek arlkta deildir. Bunu normal olarak hiç istemediim bir ekilde çizmemin sebebi u sevgili dostlarm: Türkiye’de bu 4 arkadamzn serbest braklmas aslnda yargnn iyi ilediinin deil, maalesef baml olduunun ve o nedenle de bu kararn adalet deerleri açsndan, hukuk deerleri açsndan maalesef fazla bir önem tamaddr. 

Dostlarm, Türkiye’deki medyann ne kadar baml veya bamsz olduunu eer merak eden varsa sadece Adalet ve Kalknma Partili milletvekillerinin veya yetkililerin deil, bamsz, tarafsz bir ekilde durumu deerlendiren kesimlerin de kanaatlerine kulak vermek zorundayz. Gerçekten Adalet ve Kalknma Partisinin Türkiye’de demokratik yönde baz reformlar yaptn ileri süren Avrupa Birlii kesimi, Avrupa Birliinin yetkilileri, Avrupa Parlamentosunun görevlendirilmi komiseri ve raportörleri dahi, artk Türkiye'de basnn dünyada en ar bask altnda olduunu kabul ettiklerini ortaya koymaktadr. Nitekim, yakn bir gelecekte Avrupa Parlamentosundan görevlendirilmi 5 kiilik bir komite Türkiye'deki durumu yerinde inceleyerek Parlamentoya rapor verecek, bu görevle geleceklerdir. 

Dostlarm, az önce 4 arkadamzn tahliye edilmesinden duyduum sevinci ifade ettim. Bunlardan birini, özellikle Nedim ener’in adn altn çizerek anmak istiyorum, çünkü u anda stanbul’da Maçka’da Nedim ener tarafndan açlmas istenen, açlmas için beklenen bir ifade özgürlüü ant vardr. Bundan haberiniz olup olmadn bilmiyorum, ama Nedim ener’in tutuklu olduu srada Maçka Park’nda yaplan bu ant, ifade özgürlüünün hiçbir koulda, hiçbir baskc rejim tarafndan engellenemeyeceini, ne kadar bask altna alnrsa alnsn sonucun deimeyeceini, yani ifade özgürlüünün baarya ulaacan simgelemek için konuldu. Sadece böyle bir antn ina edilmi olmas dahi, zannediyorum ki daha önce Türkiye'de hiçbir zaman duyulmam bu ihtiyacn bu ekilde giderilmesi dahi, Adalet ve Kalknma Partisinin medya dünyamz üzerindeki basksn anlatmaya, ortaya koymaya yetecek arlktadr. 

Bugün bir baka çok önemli mesele daha var dostlarm, sözlerimi bitirmeden deinmek isterim: Anadolu Ajans çok ar bir bask altnda, sendikal üyelerin sendikadan istifa etmeye zorland bir döneme girmi durumdadr. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafndan kapatld) 

BAKAN – Lütfen sözünüzü balaynz. 

OSMAN OKTAY EK (Devamla) – Tamamlyorum Sayn Bakan. 

Bu, dorudan doruya iktidarnzn medya üzerine kurduu basknn somut örneklerinden biridir ve çalan insanlar haklarndan mahrum eden, özgürce görevlerini yapmaktan alkoyan bu tavr, iktidarnz için hiçbir zaman eref vesilesi olmayacak bir gerçektir.

Hepinizi saygyla selamlyorum. (CHP sralarndan alklar)