Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Oktay Eki'nin '10 Ocak alan Gazeteciler Bayram'' Dolaysyla 10 Ocak 2013 Gn Yaplan Gndem D Genel Kurul Konumas(Genel Kurul Tutanak Metinlerinden alnmtr.)

10.01.2013

 

Saygdeer arkadalar,

 

Türkiye’de gazetecilerin zaman zaman “bayramndan” söz edilir. Bugün onlardan biri, Çalan Gazeteciler Bayram… 

Ve ben o nedenle huzurunuzdaym. 

Açk söylemek gerekirse gazeteci bayramlar bizde, sadece ilan edildikleri gün bayram olarak yaanr. 

Daha birinci yldönümünde çou, matem günüymü gibi anlr. 

Nitekim yüzlerce gazeteci u anda, hapisteki arkadalarna destek vermek için Silivri Toplama Kampn doldurmu durumdalar.   

Buradan,  ifade özgürlüü kahraman tüm o gazetecileri ve onlara destek verenleri sayg ile selamlyorum!

10 Ocak Çalan Gazeteciler Bayram günü, durumumuz budur.

Ülkemize bugün “dünyann en büyük gazeteci hapishanesi” öhretini kazandran da ite bu gerçektir.

Ben bu konumada, siyasi iktidarnz tarafndan, tarihimizin hiçbir döneminde rastlanmadk arlkta bask gören medyamzn maruz kald zulme deinecek deilim. 

Bunu hem siz biliyorsunuz, hem de medeni dünyada örenmeyen 

kalmad.

imdilik, tarihin hakknzda verecei hükmü düündükçe, sizin hesabnza çok korktuumu söylesem yeter.

* *

Bugüne gelince… 

10 Ocak, “çalan gazeteciler” için çok önemli… Çünkü bundan tam 51 yl önce çkan 212 sayl kanun, gazete sahiplerini, çaltrdklar gazetecilerle yazl i sözlemesi yapmaya mecbur eden hükümler koydu diye iverenler kyamet kopard. 

O dönemin 9 büyük gazetesinin yani Akam, Cumhuriyet, Dünya, Milliyet, Hürriyet, Tercüman, Vatan, Yeni Sabah ve Yeni stanbul gazetelerinin sahipleri tam 51 yl önce bugün, gazetelerini 3 gün süreyle kapattklarn ilan ettiler.

Bunun üzerine çalan gazeteciler el’ele vererek üç gün boyunca gazete çkartp, okuyucuyu habersiz brakmadlar ve 10 Ocak’ ‘Çalan Gazeteciler Bayram’ ilan ettiler.

Hazindir ama söylemeye mecburum:

181 yl bulan basn tarihimiz boyunca yaanan sansürler, basklar, hapis cezalar karsnda “dayanma” gerei duymayan iverenler, sra çalanlarn hakkn vermeye gelince, “tek vücut” olmular ve gazetelerinin yaynn üç gün süreyle tatil etmilerdi. 

Bu zihniyet, yani gazeteciyi boaz tokluuna çaltrma hastal, maalesef basn tarihimizin en eski ve –birkaç kurum hariç- hâlâ devam eden en temel sorunudur.  

Çünkü iverenler daha sonra, 212 sayl yasay uygulamamak için her yolu kullandlar. Nitekim bugün 80 bin kadar gazetecinin sadece 4 bin kadar yani yirmide biri, 212 sayl yasann emrettii türden i sözlemesine sahiptir. Kalan 75 binden fazla gazeteci, kendi ivereninin deyim yerindeyse kölesidir. 

* *

Çou iktidar gibi siz de “basn”dan ikâyet ediyorsunuz. Biliyorum, hakl olduunuzu gösterecek çok da örnek bulabilirsiniz. 

Ama düünmüyorsunuz ki, çalan gazeteci hak ettii ücreti almazsa,  sosyal güvencesi olmazsa -istisnalar hariç- bu meslee kaliteli eleman girmez, girse de durmaz.  

O zaman gazetecilik, kalitesi düük ellerde kalr. 

O yüzden ilk i, basnn insan kalitesini yükseltmektir. 

Bunun için de yaplacak ey, 212 sayl yasann tam uygulanmasn engelleyen birkaç pürüzü temizlemektir. 

Bunu amaçlayan yasa önerileri bir yl akn süredir Meclisin Salk, Aile, Çalma ve Sosyal ler Komisyonunda beklemektedir. 

Gazetecilerin “ypranma payn” da 5 yl önce alp, hâlâ iade etmediniz.  

O nedenle sizin basndan ikâyetlerinizin kayna aslnda sizsiniz. Bunun devam etmesinin vebali de size yani çounluunuza aittir.  

Benden söylemesi, gerisi sizin iiniz!

Hepinize sayglar sunuyorum.