Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
zelletirilecek Sradaki Kurum Hangisi?

23.11.2012

 


Hükümetin özelletirme politikas ile salanan gelirleri ve bundan sonraki politikasn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi: 


''1- AKP'nin iktidara geldii 3 Kasm 2002"den bugüne kadar yaplan özelletirmeler neticesi devletin elinden çkan kurumlarn says ve isimleri nedir?

2- Bu kurumlarn özellemesinden elde edilen toplam gelirler kaç Türk Lirasdr?

3- Bundan sonra özelletirmeyi düündüünüz kurumlar var mdr? Varsa hangileridir? 

4- Tahmini olarak bu kurumlardan beklediiniz özelletirme gelirleri ne kadardr?

5- 2B arazileri diye bilinen ve gelir getirmek amacyla yasa çkartlan bu arazilerden beklenen tahmini toplam gelir ne kadardr?

6- Ekonominin skntya girdii her dönemde Cumhuriyet'in birikimlerinden birini özelletiren iktidarnz 10 yldr bunu baaryla yürütmektedir. Bozulan ekonomiyi düzeltmek için ülkemizde özelletirilecek bir kurum ya da satlacak hazineye ait bir gayrimenkul kalmaynca ne yapacaksnz?''YANITLAR:

Babakan adna Maliye Bakan Mehmet imek tarafndan 30 Ocak 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK'nin 7/13494 esas numaral yazl soru önergesi incelenmitir.
2/B kapsamnda yaplan rayiç bedel belirleme çalmalar sonucunda söz konusu tanmazlarn rayiç bedeli yaklak 27 milyar TL'dir.

Kanunda sat bedeli rayiç bedelin yüzde yetmii olarak belirlendiinden, toplam sat bedeli 19 milyar TL'dir. Ancak;

-Pein satlarda ilave yüzde 20 indirim yaplmas,
-Bedelsiz iade edilecek tanmazlarn bulunmas,
-Baz tanmazlarn kullancsnn bulunmamas nedeniyle sata konu edilmeyecek
olmas,
-Proje alannda kalmas nedeniyle ilgili idareye emlak vergi deerinden devredilecek tanmazlarn bulunmas,

gibi hususlar dikkate alndnda beklenen sat bedeli 9 milyar 800 milyon TL'dir.

Söz konusu soru önergesindeki bir, iki, üç, dört ve alt numaral sorular ilgisi nedeniyle Özelletirme daresi Bakanlna 02.01.2013 tarihli ve 68 sayl yazmz ile bildirilmitir.

Bilgilerinizi arz ederim.

Mehmet imek 

Maliye Bakan''