Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Meclisin Tatil Dnemi Uygulamalar Denetleme Fonksiyonunu Kstlyor

04.10.2011Meclisin tatil olduu dönemlerde verilen soru önergelerinin tatil boyunca ileme alnmamasnn nedenlerini TBMM Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- lgili Bakanlar tarafndan yantlanmas istemiyle ilki 21 Temmuz 2011 tarihinde olmak üzere CHP Meclis Grup Bakanl araclyla Bakanlnza takdim edilen sekiz adet YAZILI SORU ÖNERGEMN 24'üncü Yasama Dönemi kinci Yasama Ylnn balangç günü olan 1 Ekim 2011 tarihinden önce Bakanlnzca ileme konulmad doru mudur?

2- Doru deilse Yazl Soru önergelerim hangi tarihte hangi bakanla gönderilmitir?

3- TBMM çtüzüünün 99'uncu maddesinin ikinci fkras "Yazl sorular Babakanla veya ait olduu bakanla gönderildii tarihten itibaren en geç 15 gün içinde cevaplandrlr" dediine göre, sorular bu süre içinde yantlanmayan milletvekillerinin "DENETLEME" görevini yerine getirmelerinin fiilen engellenmi olduunu kabul eder misiniz?

4- TBMM Bakanlnn yantlamas istemiyle sunduum YAZILI SORU Önergesinin ç Tüzüün 99'uncu maddesine aykr olarak bu tarihe kadar yantlanmam olmasnn açklamas nedir?

5-      Parlamentonun ve milletvekillerinin hak ve yetkilerini korumas gereken en yüksek makam TBMM Bakanl olduuna göre DENETLEME ilevimizi bihakkn yerine getirmemizi salayacak ne gibi çözümler düünmektesiniz?


Yazl Soru önergelerimin listesi:

1- Milli Eitim Bakannn yantlamas istemli ve 21 Temmuz 2011 tarihli (Konu: Mesudiye Türkköyü lköretim Okulu)

2- TBMM Bakannn yantlamas istemli ve 24 Temmuz 2011 tarihli (Konu: TRT'nin TBMM faaliyetleriyle ilgili yaynlan saat 19'dan sonra kesme karar)

3- Babakann yantlamas istemli ve 28 Temmuz 2011 tarihli (Konu: TRT'nin TBMM faaliyetlerini aksettiren yayna snrlama getirmesi)

4- Çevre ve ehircilik Bakannn (Yazl Soru Ulatrma Bakanlna hitaben yazlm sonra aidiyeti nedeniyle muhatap deitirilmitir) yantlamas istemli ve 1 Austos 2011 tarihli (Konu: Atatürk Havaliman yaknlarnda ina edilen yakt tanklar)

5- Babakann yantlamas istemli ve 8 Austos 2011 tarihli (Konu:Anadolu Ajans Kemal Öztürk'ün geçmiteki faaliyetleri)

6- Ulatrma Bakannn yantlamas istemli ve 8 Austos 2011 tarihli (Konu: Karadeniz-Akdeniz karayolu)

7- Çevre ve ehircilik Bakannn yantlamas istemli ve 15 Austos 2011 tarihli (Konu: MENKA isimli maden irketinin faaliyeti)

8- Babakann yantlamas istemli ve 22 Austos 2011 tarihli (Konu:TRT'nin kamu kaynaklarndan salad gelir ve personel yaps)''


YANITLAR:


TBMM Bakan adna TBMM Bakanvekili Mehmet Salam tarafndan 12 Ekim 2011 tarihinde verilen yant aadadr:''lgi yaznzda, 21/07/2011 tarihinden itibaren vermi olduunuz 8 adet yazl soru önergesinin 1/10/2011 tarihinden önce ileme konulmad ve önergeler hakknda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çtüzüü hükümlerinin uygulanmad belirtilmektedir.

çtüzüün 96 nc maddesinin üçüncü fkrasnda Bakann çtüzük artlarna uygun gördüü önergeleri gelen kâtlar listesinde yaymlayaca ve Babakanla ve ait olduu bakanla gönderecei öngörülmütür. Belirtilen hüküm dorultusunda Bakanla sunulan soru önergeleri, Anayasa ve çtüzükte öngörülen hükümlere uygunluk bakmndan incelenmekte ve önergeler hakknda gelen kâtlar listesinin düzenlenmesi, Babakanlk ve bakanlklarla yazmalarn hazrlanmas, internet sitesine yanstlacak bilgi ve metinler ile dier kaytlarn elektronik ortama girilerinin yaplmas gibi gerekli ilemler yürütülmektedir.

24 üncü Yasama Döneminin Birinci Yasama Yl çalmalar. 28/06/2011 tarihinde balam ve 15/07/2011 tarihinde sona ermitir. TBMM 16/07/2011 tarihinden bolamak üzere 01/10/2011 tarihine kadar tatile girmitir. çtüzüün 183 üncü maddesi u> arnca çtüzükte gösterilen süreler, aksi, Anayasa, kanun veya çtüzükte belirtilmedikçe, tatil srasnda ilemez

Anlan hükümler uyarnca TBMM'nin tatilde olduu dönemde gelen soru önergeleri TBMM'nin 1 Ekim 2011'de çalmalarna balamasyla birlikte ileme konulmu; Babakanlk ve ilgili bakanlklara sevk edilmitir. Bu kapsamda sözlü soru önergeleri 01/10/2011, yazl soru önergeleri ise 06/10/2011 tarihlerinde Babakanlk ve bakanlklara gönderilmi; TBMM Bakanlna sorulan soru önergeleri ise çtüzüün 100 üncü maddesi hükümleri uyarnca ileme konulmutur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mehmet Salam

TBMM Bakanvekili''