Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 20 Haziran Çarşamba  2018
Melet Irmağı Yine mi Kirletiliyor?

15.05.2012Melet Irmağı'na 13-14 Mayıs 2012 tarihinde bir şirketin zehirli atıklarını döktüğüne dair iddiaları Çevre ve Şehircilik Bakanı'na soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1-    Bakanlığınız tarafından bir yazılı soruma verdiğiniz 21 Ekim 2011 tarihli ve 2978 sayılı yanıtta, yıllardır Sivas'a bağlı Koyulhisar-Ortakent yöresinde işettikleri manganez, kurşun vb. madenleri yıkamak için kullandıkları ZEHİRLİ maddeleri yıllardır Ordu'nun MELET IRMAĞINA boşaltan-böylece Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe, Ulu bey ve Ordu Merkez halkının sağlığı ile oynayan, sözü geçen ırmaktaki balık ve diğer canlıları öldüren- şirkete, yürürlükteki kurallara uymadığı için 142 bin 452 TL İdari para cezası verildiği bildirilmesine ve "yeni atık barajı inşaatının tamamlanıp, atık kabulüne uygun hale getirilip Bakanlığımızdan söz konusu atık sahasına ilişkin uygunluk kararı alana kadar işletmenin faaliyetinin tamamen süresiz olarak durdurulmasına karar verilmiştir" denilmesine rağmen söz konusu maden işletmecisinin 13 ve 14 Mayıs 2012 geceleri, tüm zehirli atıkları MELET ırmağına boşalttığından haberdar mısınız?

2- Bu durum söz konusu şirketin Bakanlığınız tarafından verilen para cezasına ve alınması istenen tedbirlerin gerçekleşmemesine rağmen mi meydana gelmiştir?

3- Eğer böyle ise Bakanlığınızın devlet adına kullandığı otorite, yetki ve sorumluluk söz konusu şirket tarafından hiçe mi sayılmıştır?

4- Eğer Bakanlığınızca uygulanan ceza ve alınması gerekli önlemler gerçekleşmiş ise, söz konusu zehirli atıkların Melet ırmağına böyle pervasızca boşaltılmasının açıklaması nedir?''


YANITLAR:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından 14 Haziran 2012 tarihinde verilen yanıt aşağıdadır:''Sivas İli Koyulhisar İlçesi Çandır Köyü sınırlarında Turmenka Mad. San. Tic. A.Ş. adına faaliyet gösteren zenginleştirme tesisinin faaliyeti, Bakanlığımızın 13.10.2011 tarih ve 2011/29 sayılı oluru ile Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce 28.11.2011 tarihinde durdurulmuştur. Bahsi geçen tesise İl Müdürlüğümüzce 23.05.2012 tarihinde yapılan denetimde, tesisin faaliyette olmadığı ve tesiste bakım çalışmaları devam ettiği için makine ve ekipmanların demonte vaziyette bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tesisin mühürlenmesinde kullanılan mühürlerin hiçbir tahribata uğramadığı görülmüştür. Tesis çevresinde yapılan incelemede tesisin atık havuzlarından herhangi bir deşarj ya da sızıntı olmadığı anlaşılmıştır. Tesisin, Bakanlığımızın onayladığı barajının inşaat çalışmalarının devam ettiği tespit edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Erdoğan Bayraktar

Çevre ve Şehircilik Bakanı''