Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Mesudiye'ye 2012 Ylnda Yaplacak Yatrm Program Nasl Planland?

14.05.2012Ordu'ya 2012 ylnda uygulanacak yatrm programn çileri Bakan'na soran soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi: 


''1- Ordu iline bal Mesudiye ilçesinde 2012 yl boyunca Bakanlnzca uygulanacak "yatrm program" nedir?

2- Bu amaçla "merkezi idare" ve "mahalli idare" bütçelerinden Mesudiye'ye ayrlan ödenek tutar nedir?

3- Program yaama geçirmek için yaplmas söz konusu ihaleler nelerdir?

4- Programa göre hangi yatrmn hangi tarihte bitirilmesi gereklidir?

5- 2011 yl programna alnp da o yl yaplamayan veya yatrmna balanamayan yatrm var mdr? Varsa bunlar hangileridir? Gecikme nedeni nedir?

6- Yukardaki sorularn, Ordu'ya bal dier 18 ilçe için yantlar (her birininki ayr gösterilmek kaydyla) nedir?''


YANITLAR:

çileri Bakan dris Naim ahin tarafndan 6 Temmuz 2012 tarihinde verilen yant aadadr:''Ordu l ve lçe Nüfus Müdürlüklerine 2011-2012 yllan arasnda 389.498 TL ödenek gönderilmitir.

KÖYDE projesi kapsamnda Ordu line ve lçelerine 2011-2012 yllan arasnda 16.665.000 TL ödenek gönderilmi olup, bu ödenein 1.033.000 TL'lik ksm Mesudiye lçesine ayrlmtr.

2011 ylnda yatrm programna alnan Kabata Hükümet Kona ihale aamasndadr. Merkez lçe Hükümet Kona ve Perembe Kaymakam Evi 2012 yl Yatnm Programna alnmtr. Ordu Merkez lçe ile Akku, Fatsa, Gölköy, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perembe, Ulubey, Ünye lçeleri Hükümet Konaklannn bakm ve onanm için 1.016.000 TL Ödenek gönderilmitir.

Kabata lçe Emniyet Amirlii Hizmet Binas ve Çayba lçe Emniyet Amirlii Hizmet Binas Yatnm Programna alnm olup, bu yl içerisinde inaat ihalesine çklmas planlanmaktadr.

Ordu l Emniyet Müdürlüü, Çama, kizce, Kabadüz, Kumru lçe Emniyet Amirlii Hizmet Binalan 2012 Yatnm Programna alnm olup uygulama projelerinin hazrlanmasn müteakip 2013 ylnda inaatna balanlmas planlanmaktadr.

2012 yl içerisinde Aybast lçe Jandarma Komutanl 8 daireli lojman inaat programa alnmtr.

l Özel daresinin 2012 yl Yatnm Programnda Ordu Merkez ve lçelerinin içme suyu için 1.070.000 TL, kanalizasyonu için 445.000 TL deerinde yatnm yapmas planlanmtr.

Ordu Valilii Köylere Hizmet Götürme Birlii tarafndan Mesudiye, Aybast ve Ünye lçelerine MOBESE sistemi kurulmas iinin ihalesi tamamlanm olup 17.09.2012 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadr.

Bilgilerinize arz ederim.

dris Naim ahin

çileri Bakan''