Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Kamu Yazmalarndaki Trke Yanllar Nasl Dzeltilecek?

21.02.2012Kamu sektörü yazmalarnda yaplan dil yanllarnn düzeltilmesi için ne gibi bir çalma yapldn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi: 


''1- Kamu sektörü yazmalarnda kullanlan dil (Türkçe) yanllarnn, örnein 'bilgisine haiz", "yetkisine haiz", "hükmüne haiz1', "iddiasna haiz" gibi ifadeler yerine dorusu olan "bilgisini haiz", "yetkisini haiz", "hükmünü haiz", "iddiasn haiz" gibi ifadelerin kullanlmas ve resmi kurumlarn bu konuda daha dikkatli olmas amacyla yaplan bir çalma var mdr?

2- Keza resmi yazmalarn pek çounun sonunda kullanlan "Bilgilerinize rica ederim" ifadesinin ilkokul çocuklarnda bile ho görülmeyecek kadar utanç verici bir "Türkçe kusuru1' tekil ettii dikkate alnarak düzeltilmesi yoluna gidilecek midir?''


YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 23 Mart 2012 tarihinde verilen yant aadadr:


''Resmi yazmalarla ilgili kurallar, Türk Dil Kurumu'nm da katklaryla Resmi Yazmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Yönetmelik'te belirlenmitir.

Bu Yönetmelik'te belirtilmemi kullanm biçimleri veya dil yanllar ile kamu kurumlarnn yazmalarnda sklkla rastlanan Türkçe'nin kullanlmasyla ilgili dier yanl, eksik ve hatal kullanmlarn düzeltilmesi yönünde Türk Dil Kurumu tarafndan çeitli bilgilendirme çalmalar yaplmaktadr.

Bu çerçevede;

Bata Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere kamu kurumlarnn talepleri dorultusunda düzenlenen çeitli seminer ve toplantlarda Türkçe dil bilgisi ve yazma usulleri anlatlmakta, skça yaplan dil yanllar ve hatal kullanmlara dikkat çekilmektedir.

Her gün gerek bilgi edinme yoluyla gerekse dorudan Türk Dil Kurumu'na gelen dil yanllar ve yazma kurallaryla ilgili onlarca soru yantlanmakta ve bilgilendirme çalmas yaplmaktadr.

Türk Dil Kurumu'nun çalmalarnda görev alan bilim adamlar ve uzmanlar tarafndan Türkçe'nin gücü, dil ve anlatm zenginlii, yazma usulleri, dil yanllar gibi konularda çeitli aralklarla ve çou zaman talepler dorultusunda konferanslar verilmektedir.

Genel olarak dil yanllar ile ilgili konulara Türk Dil Kurumumun aylk yaymlanan Türk Dili dergisinde yer verilmektedir.

Bilgilerinize sunarm.

Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''