Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 20 Haziran Çarşamba  2018
Harp Okulları'nda Gerilla Tipi Eğitim Veriliyor mu?

21.06.2012Harp Okulları'nda 'gerilla' tipi eğitim verilip verilmediğini Başbakan'a soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi: 


''1- Harp Okullarında ve Harp Akademilerinde "gerilla" tipi savaş ve bu metodu kullanan terör örgütleriyle mücadelenin metotlarına ilişkin eğitim, öğretim yapılmakta mıdır?

2- Yapılmakta ise bu eğitim ve öğretime hangi tarihte başlanılmıştır?

3- Bu eğitim ve öğretimin müfredattaki ağırlığı nedir?

4- Yapılmıyorsa sebep nedir?''


YANITLAR:

Başbakan adına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından 15 Ekim 2012 tarihinde verilen yanıt aşağıdadır:


''1. Kara Harp Okulunda Verilen Eğitimler:

a. Askerî Harekâtın Yönetimi adı altında;


(1) 2'nci sınıfta bir yarıyılda toplam dört ders saati süreli iç güvenlikle ilgili temel kavramlar öğretilmektedir.

(2) 4'üncü sınıfta bir yarıyılda toplam 22 ders saati olmak üzere "İç Güvenlik Harekâtı" konusu işlenmektedir. Bu süre bir yarıyıldaki Askerî Harekâtın Yönetimi için ayrılan sürenin %73'ünü teşkil etmektedir. Söz konusu derste iç güvenlik harekâtı ile ilgili temel bilgiler ve konuya ilişkin taktik ve teknik konular öğretilmektedir.

b. Yıl içi derste anlatılan konuların uygulamaları yaz döneminde icra edilen tatbiki eğitim uygulamalarıyla 35 ders saati sürede pekiştirilmektedir. Bu süre yaz döneminde verilen muharebe eğitimlerinin %45'ini teşkil etmektedir.


2. Kara Harp Akademisinde Verilen Eğitimler:


a. İç Güvenlik Harekatı, Teröristle Mücadele Harekatı, İç Güvenlik Paneli, Dünyada ve Türkiye'de Terörizm konu başlıkları altında toplan 185 ders saati eğitim verilmektedir.

b. Söz konusu eğitimler harekât derslerinin % 21'ini teşkil etmektedir.

3. Sınıf Okullarında Verilen Eğitimler:

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı:

(1) "Komando olur" raporu alan bütün muharebe (Piyade, Tank, Kara Havacılık) ve muharebe destek (Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muharebe, İstihbarat) sınıfı teğmenlere 10 hafta süreli Komando Temel eğitimi,

(2) "Komando olur" raporu alamayan muharebe ve muharebe destek sınıfı teğmenler ile bütün muharebe hizmet destek sınıfı (İkmal, Bakım, Sağlık vb.) teğmenlere 10 hafta süreli Mukavemet Kazandırma eğitimi,

(3) Muharebe Hizmet Destek sınıflarına mensup temel kursiyerlerden, İç Güvenlik Harekâtında görevli birliklere atananlara üç hafta süreli İç Güvenlik Harekâtı eğitimi,

(4) "Komando olur" raporu alan komando asteğmen adayları ile iç güvenlik bölgesinde görev alacak piyade asteğmen adaylarına 12 hafta süreli Piyade Komamdo Asteğmen/ Piyade Asteğmen Temel eğitimi,

(5) Komando ve iç güvenlik birliklerine atanan pratisyen tabip/veteriner asteğmen ve teğmenler ile meslek kurasına tabi topçu sınıfı asteğmenlere iki hafta süreli İç Güvenlik Harekâtı eğitimi,

b.    Jandarma Genel Komutanlığı:

(1) "Komando olur" raporu alan teğmenlere 16 hafta süreli Subay Komando Temel

eğitimi,

(2) "Komando olur" raporu alamayan teğmenlere 16 hafta süreli Subay Komando Ağırlıklı İç Güvenlik Harekât Temel eğitimi,

(3) Muharebe Destek ve Muharebe Hizmet Destek sınıflarına mensup personele yedi hafta süreli Teknik ve Yardımcı Sınıf Subay iç Güvenlik Harekât eğitimi,

(4) İç Güvenlik bölgesine atanan tabip subaylara iki hafta süreli Tabip Subay İç Güvenlik Harekâtı eğitimi,

(5) Komando ve iç güvenlik birliklerine atanan pratisyen tabip/veteriner asteğmen ve meslek kurasına tabi topçu sınıfı asteğmenlere iki hafta süreli İç Güvenlik Harekâtı eğitimi,


4. Müteakip Dönemlerde Verilen Eğitimler:

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı:


(1) Komando Temel eğitimi almış istekli teğmen-yüzbaşı rütbesindeki personele 22 hafta süreli Komando İhtisas eğitimi,

(2) İç güvenlik görevi olan birliklere atanan personelden daha önce Komando Temel eğitimi veya İç Güvenlik Harekâtı kursu görmemiş olanlara iki hafta süreli İç Güvenlik Harekâtı eğitimi,

(3) İç Güvenlik Birliklerindeki istihbarat kadrolarına atanan subaylara üç hafta süreli İç Güvenlik Harekâtında İstihbarat Desteği eğitimi,

(4) Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timlerine atanan personele iki hafta süreli El Yapımı Patlayıcı Müdahale eğitimi,

(5) Patlayıcı Maddelerin Keşfi ve İmha (PMKİ) timlerine atanan subaylara 22 hafta süreli Patlayıcı Maddelerin Keşfi ve Zararsız Hâle Getirilmesi eğitimi,

(6) Ambulans helikopterlerinde görev yapacak tabiplere iki hafta süreli Ambulans Helikopteri Acil İlk Yardım eğitimi,

b. Jandarma Genel Komutanlığı:


(1) Komando birliklerinde görev yapacak personele 10 hafta süreli jandarma komando ihtisas eğitimi,

(2) Komando ve sınır birliklerinde görevli personele iki hafta süreli tahrip teknikleri, mayın ve bubi tuzakları eğitimi,

MAİY: 2012/7174/Kan. ve Kar.D.Kan Tetkik ve IşI.Ş. 15   Ekim 2012

(3) Komando ve sınır birliklerinde görevli personele iki hafta süreli El Yapımı Patlayıcı Müdahale eğitimi,

(4) Komando ve sınır birliklerinde atanan sağlık sınıfı subaylara üç hafta süreli Sağlık Sınıfı Personel İç Güvenlik Harekâtı Oryantasyon eğitimi,

(5) Mayın temizleme timlerinde görevli istihkâm sınıfı personele altı hafta süreli Mayın, Mühimmat ve El Yapımı Patlayıcı (EYP) Tahrip eğitimi,

(6) Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında görevli personele 21 hafta süreli Dağ Komando İhtisas eğitimi verilmektedir.


Bilgilerinize sunarım.

İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı''