Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Gvenli nternetin Kriteri Neye Gre Belirleniyor?

19.02.2012Güvenli nternet kriterinin neye göre belirlendiini Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1) ‘Güvenli internet’ kapsamndaki uygulamalar sonucu Darwin’in Evrim Teorisi’ni anlatan siteye ‘Çocuk profili’ ad altnda ‘yasak’ getirildii doru mudur?

2) Hangi sitelerin ‘yasakl’ olduuna ‘Çocuk ve Aile Profili Kriterleri Çalma Kurulu’nun karar verdii doru mudur?

3) Bu kurulda görev yapanlarn isimleri ve eitimleri (branlar ve son diplomalar itibariyle) nedir?

4) Bu kurulun ‘yasaklama’ ile ilgili kriterleri nelerdir?

5) ‘Çocuk profili’ ad altnda ‘evrimianlamak.org’ isimli site yasaklanrken bu teoriye kar görüleri savunan ‘evrimaldatmacasi.com’ isimli sitenin açk ve faal olduu doru mudur?''


YANITLAR:

Babakan adna Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan Binali Yldrm tarafndan 26 Nisan 2012 tarihinde verilen yant aadadr:


''Güvenli nternet Hizmetine ilikin çalmalar, Anayasann "Ailenin korunmas ve çocuk haklar" balkl 41. Maddesi ve "Gençliin korunmas" kenar balkl 58.maddesi hükümlerine dayanmaktadr. Ayrca bu Anayasal hükümlerin yannda Elektronik Haberleme Kanununun Tüketici ve Son Kullanc haklarn düzenleyen hükümleri ile bu kanun uyarnca çkarlan Tüketici Haklar Yönetmelii'nin "nternetin Güvenli Kullanm" balkl lO.maddesi de uygulamann kapsamn belirlemitir. Yönetmelik, letmecilere nternetin Güvenli Kullanmna yönelik ücretsiz alternatif hizmeti sunma yükümlülüü getirmitir.

Söz konusu çalmalar, hukuki dayanaklar çerçevesinde de Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu'nun 22/02/2011 tarihli ve 2011/DK-10/91 sayl Kurul Karar ile "nternetin Güvenli Kullanmna likin Usul ve Esaslar" eklinde düzenlenmi ancak, kamuoyundaki yanl anlalmalar gidermek amacyla söz konusu Usul ve Esaslar, Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu'nun 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayl Kurul Karar ile "Güvenli nternet Hizmetine likin Usul ve Esaslar" eklinde yeniden düzenlenmitir.

Çocuk ve Aile Profil listelerinin oluturulmasna ilikin kriterler, bamsz bir Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalma Kurulu tarafndan tespit edilmektedir.

Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalma Kurulu; Biri Bakan olmak üzere Daire Bakan unvanl 3, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl'ndan biri Genel Müdür Yardmcs unvanl dieri de Daire Bakan unvanl olmak üzere 2, nternet Kurulunun sivil toplum temsilcisi üyelerinden 2, Türkiye Dijital Oyun Federasyonu Bakan ve sosyoloji alannda ihtisas sahibi Doçent unvanl, ruh sal ihtisasl Profesör unvanl çocuk ve ergen ruh sal ve hastalklar ihtisasl Doçent unvanl 3 akademisyen üye'den olmak üzere toplam 11 üyeden olumaktadr

22 Kasm 2011 tarihinde vatandalarmzn tercihine sunulan Güvenli nternet Hizmetinin yeni balamas nedeniyle yaanan baz teknik aksaklklar, Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu'na iletilen talep ve uyarlar üzerine incelenerek düzeltilmektedir.

9 Aralk 2011 tarihinde, Güvenli nternet Hizmeti kapsamnda yer alan "çocuk profli"nden, "evrimianlamak.org" adl siteye ulalamad bilgisine baz yayn organlarnda yer verilmitir.

lgili site için derhal gerekli inceleme yaplm v« ad geçen internet sitesine ayn gün içerisinde "çocuk profli"nde yer verilmitir.

Bilgilerinize arz ederim.

Binali Yldrm

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan''