Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Suat Kl Hakkndaki ddialar Ne Olacak?

18.03.2012


Gençlik ve Spor Bakan Suat Klç hakkndaki iddialar Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Gençlik ve Spor Bakan Suat Klç'm, Altnda Belediyesi tarafndan balatlan "Talatpaa Bulvar Karacabey Hamam ve Yakn Çevresi Salklatrma Çalmas" kapsamna giren:

a) nönü Mahallesi 384 Ada, 1 No'lu Parseldeki 163 metrekare arsa ile üzerindeki ahap evin Erbil Yiitba adndaki kiiye ait hissenin tamamn 25 bin Tl bedel ödeyerek ve

b) Ayn mahalledeki 1513 No'lu ada, 5 No'l parselin 8/185 hissesini keza Erbil Yiitba'tan 2 bin Tl bedel ödeyerek satn ald 17 ve 18 Mart 2012 tarihli Cumhuriyet gazetelerinde kamuoyuna bildirilmitir.


1- Söz konusu Salklatrma" projesi ilk olarak hangi tarihte gündeme gelmi, yöre sakinlerine ilk büdirim hangi tarihte yaplm, hangi tarihte uygulanmaya balamtr?

2- "Salklatrma" projesi, uyguland yerdeki tanmazlarn deerini ne ölçüde yükseltmitir?

3- Suat Khç'n söz konusu tanmazlar satn ald tarihteki statüsü nedir?

4- Suat Khç'n bu ilemleri, Altnda Belediyesinin Tarihi Alanlar Koruma ube efi Alparslan Ekinci isimli bürokrata vekaletname vererek yaptrd doru mudur?

5- Doru ise, "Salklatrma" projesini en ince ayrntlarna kadar bilecek konumda olan bir bürokrata, proje henüz uygulanmadan vekalet vermesi ve onun eliyle iki tanmaz sam almas sizce "masum" bir ilem midir?

6- Suat Khç'n bu tanmazlar kendisine satan Erbil Yiitba' Gençlik ve Spor Bakanl Danmanlna getirdii doru mudur?

7- Bir Üniversite'de Aratrma Görevlisi olduu bildirilen Erbil Yiitba'n akademik alam nedir?

8- Yukardaki iddialar doru ise Suat Klç'n "bakan" sfatn tamasna izin verecek misiniz?''

 

YANITLAR:

Babakan adna çileri Bakan dris Naim ahin tarafndan 13 Temmuz 2012 tarihinde verilen yant aadadr:

''stanbul Milletvekili Osman Oktay EK'nin 7/5468 sayl yazl soru önergesi ile ilgili olarak, Ankara Valilii tarafndan gönderilen cevabi yazda;

"Talatpaa Bulvar Karacabey Hamam ve Yakn Çevresi Salklatrma Çalmasnn ilk olarak 2010 yl sonlarnda gündeme geldii, 2011 ylnda tebligat ve kamulatrma ilemlerinin balatld ve 2011 yl ortalarnda ise restorasyon çalmalarna balanld,

Salklatrma çalmalar yaplan bölgede gayrimenkul deer artlar deerlendirilirken, yaplarda restorasyon için yaplan harcamalarn göz ard edilmemesi gerektii,
Belediyede o tarihte sözlemeli ehir plancs olan Alpaslan EKNC'nin, Sayn Suat KILIÇ' m Meclisteki ilerinin younluu nedeniyle talebi üzerine vekaletle ilem yapt,
 
Anlan tarihte Alpaslan EKNC'nin sadece sözlemeli ehir plancs olduu ve bölgede hiçbir proje çalmas yaplmadndan vekaletle tapu devir ilemi yapmasnda masumiyete aykr bir durumun bulunmad, ifade edilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim.

dris Naim ahin

çileri Bakan''