Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Anadolu Ajans Szleme Karl irketlerin Reklamlarn m Yaynlyor?

08.09.2012


Anadolu Ajans'nn sözleme karl baz irketlerin reklamn yapp yapmadn gelen yantlarda sorulara cevap nitelii tamad için 3 kere Babakan'a sorularn yönelten Oktay Eki'nin sorular verili srasyla öyleydi:


''1- Kât üzerindeki statüsü Anonim irket olsa bile, siyasi ktidarn hüküm ve tasarrufu altnda faaliyette bulunan Anadolu Ajans'nn baz irketlerle sözleme imzalad; onlarn gönderdii bilgilerden -sonuçta irketin reklam niteliinde- haberler ürettii ve bunun karlnda belli bir para ald yolundaki haberler doru mudur?

2- Gizli reklam niteliinde haber üretip kamuoyuna sunmann medya etii yönünden en büyük ayplardan birini tekil ettii Anadolu Ajans'nn yönetimi tarafndan bilinmemekte midir?

3- Anadolu Ajans bu uygulamaya hangi tarihte balamtr?

4- Uygulama hükümetinizin bilgi ve izni altnda m devam etmektedir?

5- Anadolu Ajans kaç irketle böyle sözleme imzalamtr?

6- Söz konusu sözlemelere göre Ajansa gönderilen bilgilerden bugüne kadar kaç haber üretilmitir?

7- Anadolu Ajans bu uygulamaya balayal beri irketlerden kaç TL para tahsil etmitir? Tahsil edemedii mebla nedir?

8- Anadolu Ajans'nn bu ekilde sözleme imzalad Holding ve/veya irketlerin isimleri nedir?''


YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 5 Kasm 2012 tarihinde verilen yant aadadr:


''Bakanlnza intikal eden stanbul Milletvekili Sayn Osman Oktay EK tarafndan tevcih edilen 7/10413 esas numaral yazl soru önergesi incelenmitir.


Ajansmz tarafndan 2012 yl Ocak ay itibari ile balatlan irket Haberleri Bülteni Anadolu Ajans ile giriimcilerimiz arasnda karlkl olarak deer oluturan bir hizmettir. Anadolu Ajans olarak iletmelerimizin baarlarm Türkiye'nin baars olarak görmekte ve desteklemekteyiz. irketlerden bu balamda gelen duyurulardan haber deeri tayan bilgiler tüm abonelerimize iletilmektedir.


Bu hizmetimiz kapsamnda hiçbir kuruma "irketlerin yapaca basn toplants ve tüm etkinlikler de Ajans'tan gazeteci, muhabir, bir temsilci bulunacaktr." eklinde balayc bir taahhütte bulunulmamtr. Hiçbir irkete, "abone olmazsanz haberleriniz yaymlanmayacaktr." denilmemitir. irketler tarafndan gönderilen bültenlerden haber deeri olmayan ya da Ajansn genel ilkelerine uymayan veya aykr olan hiçbir bülten haberletirilip abonelere servis edilmemektedir.


Dünyann en büyük ve saygn ajanslar olan Reuters, AFP. AP ve DPA gibi haber ve içerik salayclarnda da benzer uygulamalar mevcuttur. Bugüne kadar irket Haberleri Bülteni'ne abone olan 75 adet irket bulunmaktadr.


Bilgilerinize sayglarmla arz ederim.


Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''

GELEN YANITIN SORULARIN TAM CEVABINI KARILAMAMASI NEDENYLE 11 KASIM 2012 TARHNDE SORULAN 2. SORULAR

''Sayn Babakan tarafndan yantlanmas istemiyle sunduum ve 7/10413 Esas Numaras ile ilem gördüünü anladm 8 Eylül 2012 tarihli soru önergeme Babakan Yardmcs Sayn Bülent Arnç imzasyla gönderilen yant, söz konusu önergemdeki sorularn karln vermemektedir. Bu nedenle aadaki sorularmn yantlanmasn tekrar rica ediyorum:

1- Anadolu Ajans, gönderecekleri haber, bilgi vb. (sonuçta irketin reklam anlamna gelen) malzemeyi PARA KARILIINDA bültenine koymak için baz irketlerle sözleme imzalam mdr?

2- Gizli reklam niteliinde haber üretip kamuoyuna sunmann medya etii yönünden en büyük ayplardan birini tekil ettii Anadolu Ajans'nn yönetimi tarafndan bilinmemekte midir?

3- Anadolu Ajans bu uygulamaya hangi tarihte balamtr?

4- Uygulama hükümetinizin bilgi ve izni altnda m devam etmektedir?

5- Anadolu Ajans kaç irketle böyle sözleme imzalamtr?

6- Söz konusu sözlemelere göre Ajansa gönderilen bilgilerden bugüne kadar kaç haber üretilmitir?

7- Anadolu Ajans bu uygulamaya balayal beri irketlerden kaç TL para tahsil etmitir? Tahsil edemedii mebla nedir?

8- Anadolu Ajans'nn bu ekilde sözleme imzalad Holding ve/veya irketlerin isimleri nedir?

9- Yukardaki sorular 8 Eylül 2012 tarihli soru önergesinde sorulduu halde bunlara yant verilmemesinin nedeni nedir?

2. SORULARA GELEN YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 24 Aralk 2012 tarihinde verilen yant aadadr:

''Bakanlnza intikal eden stanbul Milletvekili Sayn Osman Oktay EK tarafndan tevcih edilen 7/12550 esas numaral yazl soru önergesi incelenmitir.

Anadolu Ajans uluslararas haber kurumlarnn da yapm olduu hizmetlere benzer ekilde sabit ücretli abonelik servisi hizmeti vermekte ve sözleme imzalamaktadr. Söz konusu hizmet 2012 yl Ocak aynda yayna balamtr.

Medya etii açsndan Türkiye'nin öncü ve eitici kurumu olan Anadolu Ajans gizli reklam niteliinde haber üretmemekte ve yaynlamamaktadr. irketler tarafndan gönderilen bültenlerden haber deeri olmayan ya da Ajansn genel ilkelerine uymayan veya aykr olan hiçbir bülten haberletirilip abonelere servis edilmemektedir.

Bu hizmetimiz kapsammda hiçbir kuruma "irketlerin yapaca basn toplants ve tüm etkinlikler de Ajans'tan gazeteci, muhabir, bir temsilci bulunacaktr." eklinde balayc bir taahhütte bulunulmamtr. Hiçbir irkete, "Abone olmazsanz haberleriniz yaynlanmayacaktr." denilmemitir.

Bilgilerinize sayglarmla arz ederim.
Bülent Arnç
Babakan Yardmcs''
2. KEZ SORULAN SORULARIN YNE TAM OLARAK CEVAPLANMAMASI NEDENYLE 31 ARALIK 2012 TARHNDE 3. KEZ SORULAN SORULAR:

''TBMM Bakanlna,

Anayasamzn TBMM’ye, dolaysyla milletvekillerine verdii “yürütme gücünü denetleme” görevini yerine getirme amacyla, sorumlu bakanlara Bakanlnz araclyla yönelttiim YAZILI SORU’lara yant olarak çou kez, ilgili bakan yerine, konunun hedefinde bulunan kamu kurumu yetkililerinden biri (örnein Genel Müdür) tarafndan imzalanm metinler, Bakan imzasyla “aktarlmakta” böylece soru yantlanm saylmaktadr.

Oysa TBMM (dolaysyla milletvekili) karsndaki “sorumlu” kii, yazy imzalayan bürokrat deil, ilgili bakandr. Esasen sorun, hukuki veya idari deil “siyasi sorumluluk” konusudur.

Dahas, ilgili bürokrat imzasyla gelen yantlar da çou kez, soru yönelten milletvekilinin yant istedii konular görmezden gelen, aydnlatlmas gereken konular laf ebeliiyle geçitirmeyi marifet sayan, deyim yerindeyse “bürokrat cinlii” ile malûl metinlerdir.

Aada üçüncü kez tekrarlamaya mecbur olduum sorulara Anadolu Ajans Genel Müdürü tarafndan verilen ve Babakan Yardmcs Sayn Bülent Arnç’n imzasyla tarafma aktarlan 22 Ekim 2012 ve 13 Aralk 2012 tarihli yantlar, yukarda deinilen hususlarn somut örnekleridir.

TBMM’nin “denetim” ilevinin, en azndan çtüzükte yazlm gereklerinin yerine getirilmesinin, TBMM Bakanlna mevdu bir görev olduunu anmsatmaktan teeddüp ederim. Ancak bu hususla ilgili ikâyetlerin çok yaygn olduunu dikkatinize sunmay da görev saymaktaym.

Babakan Yardmcs Sayn Bülent Arnç imzasyla tarafma aktarlan, Anadolu Ajans Genel Müdürü Kemal Öztürk imzal beyanlar içeren yantn yetersizlii nedeniyle, önergemdeki sorulardan YANITLANMAMI olanlar, Sayn Babakan Yardmcsnn tam olarak yantlayaca umuduyla ve yukarda arz edilen nedenlerle tekrar sunuyor, gereinin yaplmasna emirlerini diliyorum.
1- irket Haberleri Bülteni uygulamas balayal beri, bu hizmete abone olan irketlerden kaç TL. tahsil edilmitir? Anadolu Ajansnn tahsil edemedii mebla nedir?
2- irket Haberleri Bülteniyle üretilen toplam haber says nedir?
3- Anadolu Ajansnn “irket Haberleri Bülteni”ne abone olmak için Ajansla sözleme imzalayan Holding ve/veya irketlerin isimleri nedir?''


3. KEZ SORULAN SORULARA GELEN CEVAP:

 

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 5 ubat 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''Bakanlnza intikal eden stanbul Milletvekili Osman Oktay EK tarafndan tevcih edilen 7/15178 esas numaral yazl soru önergesi incelenmitir.

irket Haberleri Bültenine abone olan irketlerden elde edilecek gelir miktar Anadolu Ajans'nm 2012 yl bütçesinin yüzde 4'üdür. Bu meblan yaklak yüzde 85'i tahsil edilmitir.

irket Haberleri Bülteni için üretilen haberler, haber deeri tayan irket faaliyetlerinden olumakta ve günlük ortalama 10-15 adettir.

irket Haberleri Bülteni'ne abone olan 100'den fazla irket mevcuttur. Bu irketler ile yaplan sözlemelere göre, irket isimlerinin 5237 Sayl Türk Ceza Kanunu 239. Maddesi "Sfat veya görevi, meslek veya sanat gerei vakf olduu ticari sr, bankaclk srr veya müteri srr niteliindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kiilere veren veya ifa eden kii, ikâyet üzerine, bir yldan üç yla kadar hapis ve be bin güne kadar adlî para cezas ile cezalandrlr. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykr yolla elde eden kiiler tarafndan yetkisiz kiilere verilmesi veya ifa edilmesi halinde de bu fkraya göre cezaya hükmolunur" gereince Ajans, holding ve irketler için ticari sr, müteri srr niteliinde bilgi olmas nedeniyle açklanmas mümkün olmamaktadr.


Bilgilerinize sayglarmla arz ederim.

Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''