Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Trkky lkretim Okulu Neden Kapatld?

21.07.2011


Türkköyü lköretim Okulu'nun kapatlmasnn nedenlerini Milli Eitim Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:

 

''1- "Ordu Millî Eitim Müdürlüünce görevlendirilen Hüseyin Dere ve Muammer Uçar isimli iki "Eitim Müfettiinin düzenledii 16 Mays 2011 tarih ve 410/34 No'lu NCELEME RAPORU'na" dayanlarak, Köy-Kent Projesi kapsamnda 2001-2002 örenim ylnda Mesudiye'nin Türkköyü'nde açlan lköretim Okulunun KAPATILMASINA ve bu okulda örenim gören 05 örencinin "Mesudiye lköretim Okuluna tama" kapsamna alnmasna karar verildii doru mudur?

2- Türkköyü'ndeki lköretim Okulunun 7 km. uzandaki Dayl köyünde 1-2 ve 3'üncü snflarda 2010-2011 yl itibariyle toplam sadece 19 Örencinin örenim gördüü bir okulun açk tutulmasna karn 105 örencili Türkköyü lköretim Okulunun kapatlmas makul bir karar mdr?

3- Dayl'daki 19 örenciyi Türkköyü'ndeki okula aktarmak suretiyle Türkköyü'ndeki lköretim Okulunu açk tutmann, Türkköyü'ndeki 105 örenciyi 22 km. uzaklktaki Mesudiye lköretim Okulu'na tamaktan daha az mali yük getirecei ve daha "makul" olaca hususu dikkate alnm mdr?

4- Ordu Milli Eitim Müdürlüü tarafndan verilen görev üzerine rapor hazrlayan müfettilerin 06-16 Mays 2011 arasnda Türkköyü'ne gitmedikleri, söz konusu raporu yöreye daha önce yaptklar bir ziyaret srasndaki gözlemlerine dayanarak kaleme aldklar yolundaki iddia doru ise bu durum raporu geçersiz klmaz m?"

 

 

YANITLAR:

Milli Eitim Bakan Ömer Dinçer tarafndan 28 Kasm 2011 tarihinde verilen yant aadadr:

''lköretim okullarnn açma ve kapatma ile ad verilmesi ilemleri Millî Eitim Bakanlna Bal Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmelii'nin ilgili maddeleri dorultusunda valiliklerce yerine getirilmektedir. Ayrca, illerin tamal ilköretim planlamas da Millî Eitim Bakanl Tamal lköretim Yönetmelii hükümlerine göre valiliklerce yaplmaktadr.

Ordu Valiliince konuya ilikin olarak;

a) 2011 -2012 öretim ylnda tama yaplmasna ramen birletirilmi snf uygulamas yaplacak okullarn tama merkezi okul olarak seçilemeyecei, Mesudiye lçesi Köykent lköretim Okulu'na da 2011-2012 Öretim ylnda birletirilmi snf uygulamas yaplacak okul olmas sebebiyle tama planlanmad, Ayrca Okulun bulunduu Türkköyü'nden okula devam edebilecek örenci saysnn sadece 1 olmas nedeniyle de Okulun kapatlmasna karar verildii,

b) Dayh Köyündeki Dayl ehit Turan Mengü lköretim Okulunun 1-3. snflarnda örenim gören 19 örencinin Okulun bulunduu yerleim yerinden kendi imkânlaryla Okula devam ettii, hiçbir ekilde örencilerin Okula eriimi için masraf yaplmad,

c) 16.05.2011 tarihli ve 664/34 sayl inceleme raporunda, Mesudiye içesi Köykent lköretim Okulunun kapatlmasn gerektiren hususun örenci saylarnn az olmas ile ilgili olduu, ayrca TürkkÖyü ve çevresinde inceleme yaplmasn gerektiren bir durumun söz konusu olmad belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarm.

Ömer Dinçer
Milli Eitim Bakan''