Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
AKP Kongresine Alnmayan Basn Mensuplar Hangi Demokrasi le Aklanabilir?

01.10.2012


AKP Kongresine alnmayan gazetecileri Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Babakan ve AKP genel Bakan sfatyla 30 EyJül 2012 günü, Adalet ve Kalknma Partisinin 4'üncü Büyük Kongresinde "Yüzde 99'la iktidar olsak bile yüzde l'in haklarn korumak bizim görevimizdir" diyen sizin, ayn Kongreyi izlemek için gerekli bavurular yapan Cumhuriyet, Sözcü, Aydnlk, Evrensel, Birgün, Yeniça isimli gazetelerin muhabir ve yazarlarnn ve 2 TV kanal mensuplarnn talimatnzla Kongreye alnmamalarn nasl açklyorsunuz?

2- Demokrasiye, insan haklarna hak ve hukuka ballnz, tüm insanlara eit mesafede olmay ve sevgi ile yaklamay hem kendiniz hem de partiniz için temel ilke ilan ettiinizi dikkate alnca, yukardaki örnek; söylediklerinizle yaptklarnz arasnda çeliki olduu anlamna gelmiyor mu?''


YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 27 Kasm 2012 tarihinde verilen yant aadadr:

 

 

''çtüzüün 96 nc maddesine göre " Soru; ksa, gerekçesiz ve kiisel görü ileri sürülmeksizin; kiilik ve özel yaama ilikin konular içermeyen bir önerge ile Hükümet adna sözlü veya yazl olarak cevaplandrlmak üzere, Babakan veya bir bakandan açk ve belli konular hakknda bilgi istemekten ibarettir." ve 97 nci maddesinde baka bir kaynaktan kolayca örenilmesi mümkün olan konular ile tek amac istiare salamaktan ibaret konularda soru sorulamayaca hükme balanmtr.

Halbuki AK Parti Kongresi bir hükümet faaliyeti olmayp siyasi bir faaliyettir. Dolaysyla siyasi bir faaliyetin soru önergesine konu edilmesi ve sorunun istiari bir mahiyet tamas nedeniyle çtüzüe aykr olduu deerlendirilmektedir.

Bununla birlikte önergede bahsedilen konuda gerek AK Parti Genel Bakanmz gerekse de parti sözcümüz tarafndan kamuoyuna gerekli açklamalarn yapld da bilinmektedir.

Bilgilerinize sunarm.

Bülent Arnç
Babakan Yardmcs''