Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
1915 Olaylar le lgili TRT Kaytlarna Ne Oldu?

10.01.2012


TRT Yapmcs Nazmi Kal tarafndan 1982 ylnda hazrlanan 1915 Olaylar ile ilgili mülakatlar içern kaytlarn akbetini Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi: 


''1- TRT yapmcs Nazmi Kal'n (TRT'nin o tarihteki görevlileri smail Çoruh ve kameraman Alyat Burç'la birlikte) 1982 ylnda TRT adna 1915 olaylarnn o tarihte hala hayatta olan tanklarndan 50 kadaryla Dou ve Güneydou illerimizde yapt mülakatlar içeren, daha sonra TRT'nin yetkililerinden ( o tarihte Eitim Dairesi Bakan olan) Hidayet Bada'a teslim edildii bilinen ancak hiçbir ekilde yayn konusu yaplmayan ses ve görüntü kaytlar nerededir?

2- Bu kaytlardan özellikle ülkemizin ve insanmzn "Ermeni soykrm" yapmakla suçland bu dönemde yararlanlmas düünülmekte midir?''

YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 9 Mart 2012 tarihinde verilen yant aadadr:

 

''stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK tarafndan tevcih edilen 7/2754 esas numaral yazh soru önergesi ile ilgili Kurumumuz cevab aada sunulmutur.

TRT yapmcs. Nazmi KAL'n 1915 olaylarnn o tarihte hayatta olan tanklar ile yapm olduu mülakatlar içeren kaytlar Kurumumuz Ariv Dairesi Bakanlnda muhafaza edilmekte olup, bahsi geçen ses ve görüntü kaytlarndan konu ile ilgili hazrlanacak programlarda yararlanlacaktr.

Arz ederim.
Bülent Arnç
Babakan Yardmcs''