Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Gazetecilerin Ypranma Pay Alp Almamasna Kimler Karar Veriyor?

16.08.2012Gazetecilerin ypranma paynn geri verilmesi için kurulan komisyon çalmalar hakknda bilgi almak isteyen Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayn Faruk Çelik TBMM'nin 2 Nisan 2012 tarihli 88'nc Birleimi srasnda kendisine yönelttiim "Aktif gazetecilerin iktidarnz döneminde kaldrlan "YIPRANMA PAYI"n iade etmeyi artk düünüyor musunuz?" eklindeki soruma verdii yantta aynen:

"Ypranma pay Bakanln bir tasarrufu, Bakann bir tasarrufu Hükümetin bir tasarrufu deit. Bu düzenleme yaplrken bitim kurulunun, üniversitenin bize i kollar hakkndaki veya çalma hayatndaki riskli ilerle ilgili ve o alanlarda çalanlarla ilgili yapm olduu bilimsel bir deerlendirmenin neticesinde milletvekillerinin de gazetecilerin de ypranma pay kaldrlm idi... Bu konuda yine gazeteci arkadalarmz bîr dosyay Sayn Babakanmza iletmiler. Sayn Babakan dosyay bana ilettiler, üzerinde u anda yine bilim kuruluna çalma yaptryoruz. Eer risk söz konusu ise bu konudaki düzenlemeyi yapabileceimizi ifade etmek istiyorum" demitir. Bu yant nda soruyorum:

1- Gazetecilerin "Ypranma pay" hakkndan yararlanmasna gerek olmadn beyan eden bilim adamlarnn ve üniversite/lerin isimleri nedir?

2- Bu bilim adamlar le üniversitelerin verdii görülerin içerii ve tarihi nedir?

3- "Ypranma pay" konusunu ncelemekle görevlendirildiini bildirdiiniz "Bilim Kurulu" kimlerden olumutur?

4- Söz konusu Bilim Kurulu'nun çalmasn bitirmesi için verilmi bir nihai tarih varsa nedir?''


YANITLAR:

Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik tarafndan 29 Kasm 2012 tarihinde verilen yant aadadr:


''Soru önergesinde yer alan gazetecilere ypranma pay verilmesi hakknda Bilim Kurulu kurulmu olup, bu kapsamda, basn ilerinde çalanlarn çalma koullarnn fiili hizmet zamm uygulamalarndan yararlandrlp yararlandrlmayacaklar hakknda Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüü koordinatörlüünde oluturulan bilim kurulu Ankara Üniversitesi letiim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Gazi Üniversitesi letiim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikas, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Tefti Kurulu Bakanl ile Sal ve Güvenlii Genel Müdürlüü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Hukuk Müavirlii, Rehberlik ve Tefti Bakanl, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüü yetkililerinin katlmyla oluturulmutur. Söz konusu bilim kurulunun çalmasn bitirmesi için belirlenmi nihai bir tarih bulunmamaktadr.

Bilgilerinize arz ederim.

Faruk Çelik

Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan''