Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 18 Haziran Pazartesi  2018
Medreseler Yeniden mi Açılacak?

31.08.2012Sıbyan Medreseleri açılacağına dair TC Silivri Furkan Eğitim ve Kültür Derneği tarafından verilen ilanı Milli Eğitim Bakanı'na soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi: 


''1- "T.C. Silivri Furkan Eğitim ve Kültür Derneği" isimli bir dernek tarafından Silivri'de 4-5-6- yaş grubundaki çocuklar için "Sıbyan Medreseleri" açılması amacıyla ilan verildiği {veya dağıtıldığı), bu ilanlarda "kız" ve "erkek" yavrularımız için ayrı ayrı sınıflar açılacağının -dolaylı ifadeyle- duyurulduğu doğru mudur?

2- Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı sıfatı taşımış hiç kimsenin sorumluluk döneminde "medrese açma" iddiasıyla ilan veren hiçbir derneğe rastlanmadığını dikkate alınca, izlediğiniz eğitim politikasının Cumhuriyetimizin düşmanlarını ne ölçüde cesaretlendirdiğini görüyor musunuz?

3- Hangi isim ve şekilde olursa olsun "Sıbyan Medresesi" açmanın 3 Mart 1924 tarihli "Tevhid-i Tedrisat" kanununa temelden aykırı olduğunu kabul ediyor musunuz?

4- Medrese açmanın 90/ıncı yaşına girmek üzere plan Cumhuriyetimizin temel felsefesine uygun olduğunu düşünüyor musunuz?

5- Medrese açmak için ilan verenler hakkında uygulanan yaptırım var mıdır? Varsa nedir?''


YANITLAR:


Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından 30 kasım 2012 tarihinde verilen yanıt aşağıdadır:''İstanbul Milletvekili Sayın Oktay EKŞİ'nin ilgi yazı ekinde gönderilen 7/10722 esas numaralı soru önergesi incelenmiştir.

Konuya ilişkin olarak İstanbul Valiliğinden alınan bilgiden; Silivri Furkan Eğitim ve Kültür Derneği tarafından ilçedeki 4-5-6 yaş gurubundaki çocuklar için sıbyan medreseleri açılması amacıyla herhangi bir ilan dağıtımının yapılmadığı, ancak basında yer alan ilana istinaden söz konusu derneğin eğitim verdiği ile ilgili yine basında yer alan Silivri Mimar Sinan Mahallesinde bulunan adrese gidildiği, binanın giriş kapısının açık olduğu ve üst katlara çıkıldığında ise herhangi bir eğitim faaliyetine rastlanılmadığının yapılan denetimle tespit edildiği ve konuyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği anlaşılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Ömer Dinçer

Milli Eğitim Bakanı''