Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Atatrk'n Kurduu Anadolu Ajans'ndan Atatrk ve O'nun Dncelerini mi Sileceksiniz?

24.04.2012Anadolu Ajans'nn resmi internet sitesinden Atatürk ve Laiklik ile ilgili düüncelerin kaldrlmas ile ilgili haberleri Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1) Anadolu Ajans’nn kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün isminin bu kurumun resmi internet sitesinden, kurumun banda bulunan Atatürk ve Laiklik ile ilgili düünceleri kamuoyunca malum olan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Bakannn emriyle kaldrld doru mudur?

2) Doru ise Mustafa Kemal Atatürk ibaresinin kaldrlma gerekçesi nedir?

3) Kurumun banda bulunan Genel Müdür’e göre Anadolu Ajans’nn Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk deil de baka biri midir?

4) Eer öyle ise bu kii kimdir?''

 

 

YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 5 Temmuz 2012 tarihinde verilen yant aadadr:

 

''lgi yaz ile stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK tarafndan Sayn Babakanmza tevcih edilen 7/6671 esas numaral soru önergesinin cevaplandrlmas istenmitir.

Bilindii üzere Anadolu Ajans 6 Nisan 2012'de 92. Kurulu Yldönümünü kutlarken pek çok yeniliin yan sra yeni logo ve kurumsal kimlik tasarmn tüm görsel malzeme ve yaynlarnda uygulamaya balamtr. Bu kapsamda web sitesinde de yeni bir tasarmla, ngilizce, Bonakça ve Arapça dillerini de içeren uluslararas yayma geçilmitir.

Sitemizi ziyaret ettiinizde görülecei üzere "Künye'' ve "Tarihçe" bölümlerinde Kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk geniçe yer almaktadr. Sitenin "Künye" bölümünde Kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk yine ilk sradadr. Sitenin "Tarihçe" bölümünde ise fotoraflaryla birlikte ayrntl olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu Ajans'tun kurulmasndaki rolü ve ajansla ilgili çeitli mesajlarna yer verilmitir.

Ayrca, Ajansmza ait iPhone ve iPad uygulamalar ile tantm kitapçklarmzda kurucumuzun Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduu yönündeki bilgilendirmeler mevcuttur.

Bilgilerinize sunarm.


Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''