Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Taksim Meydan'nda Yaplacak Olan Plan Deiiklii le lgili Haberler Doru mu?

09.02.2012Taksim Meydan'nda yaplacak plan deiiklii ile ilgili spekülasyonlar Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1) stanbul’un gözdesi Taksim Meydanyla ilgili ‘plan deiiklii’nin 2 No’lu Koruma Kurulu tarafndan uygun bulunduu doru mudur?

2) Bu karar söz konusu meydandan geçen araç trafiinin meydan altna alnaca, üstte sadece yaya trafiine izin verilecei anlamna m gelmektedir?

3) Bu plan deiikliine göre Taksim’in ‘Gezi’ diye bilinen bölümüne 1939-40’l yllarda yklan eski Topçu Klas’nn aslna uygun ekilde ina edileceine ilikin haberler gerçei ne ölçüde yanstmaktadr?

4) Taksim Meydanna ‘Topçu Birlii’ konulandrmak bugünün gerçekleriyle uyumlu bir düünce olmadna göre yklan Topçu klas binasnn aslna uygun veya ona benzer ekilde ina edilmesiyle güdülmek istenen amaç bu müstesna mevkii birilerinin rant salamas için kullanmak deilse nedir?

5) Taksim Meydan ile ilgili deiiklik proje ve kararlarnn stanbul Büyükehir Belediyesi yerine Babakan Tayyip Erdoan tarafndan verildii, Büyükehir Belediyesine bu karar ve talimatlar uygulamaktan baka seçenek kalmad doru mudur?''


YANITLAR:


Babakan adna çileri Bakan dris Naim ahin tarafndan 1 Haziran 2012 tarihinde verilen yant aadadr:


''stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK'nin 7/3919 sayl yazl soru önergesinde yer alan sorular hakknda;

Taksim" Meydan Yayalatrma projesine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl mar Plan tadilat stanbul II Numaral Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Bölge Kurulunun 04.01.2012 gün, 165 sayl karar ile uygun bulunduu,

Anlan plan tadilat ile Tarlaba Bulvar, Cumhuriyet Caddesi, Mete Caddesi, Gümüsüyü Caddesi ve Sraselvler Caddesinin Taksim Meydan'na var noktalarnda ulamn yer altna alnmasnn Öngörüldüü, Taksim Meydan ve Gezi Park olarak bilinen alann ise "Meydan Alan" olarak tanmland,

Mezkur projenin amacnn Taksim Meydan çevre yollarnn yer altna alnarak, parçalar halinde bulunan alanlarn (tarihi ant çevresi, gezi park, metro girii çevresi) kesintisiz olarak balanmasn salamak olduu,

Anlan proje ile ilgili plan tadilatna ait plan notlar uyarnca; "Uygulama, BB ve ilgili K.V.K.B. Kurulunca onaylanacak kentsel tasarm projesi dorultusunda yaplacaktr. 09.02.2011 gün ve 4225 sayl stanbul 11 Nolu K.T. V.K.B.Kuruîu karar ile korunmas gerekli kültür varl olarak tescil edilen "Taksim Klas" kentsel tasarm projesi ile bir bütünlük içerisinde deerlendirilecektir." Bu meyanda, Taksim Klasnn proje kapsamnda ihya edilip edilmeyecei Büyükehir Belediyesinin ve ilgili Koruma Kurulu'nun onaylayaca kentsel tasarm projesi dorultusunda belli olaca,

Belirtilen proje ile ilgili plan tadilatnn stanbul Büyükehir Belediye Meclisinden oybirlii ile geçtii, projenin muhtelif kurum ve kurulu temsilcilerinden oluan UKOME tarafndan da uygun görüldüü Büyükehir Belediye Bakanlndan alnan bilgilerden anlalmtr.

ilgi yaznzla, stanbul Milletvekili Sayn Oktay EKl'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlna vermi olduu 7/3919 sayl yazl soru önergesinde yer alan sorulara verilecek cevaba esas tekil etmek üzere, yaz ekinde gönderilen soru önergesinin cevaplandrlmas istenilmektedir.

Yazl soru önergesinde yer alan sorulara ilikin cevabmz aada sunulmaktadr:
1-) Taksim Meydan Yayalatrma projesine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl mar Plan tadilat st. II Numaral K.V.K.B.Kurulu'nun 04.01.2012 gün, 165 sayl karan ile uygun bulunmutur.

2-) Anlan plan tadilat ile Tarlaba Bulvar, Cumhuriyet Caddesi, Mete Caddesi, Gümüsüyü Caddesi ve Sraselviler Caddesinin Taksim Meydan'na van noktalarnda ulamn yer altna alnmas öngörülmü, Taksim Meydan ve Gezi Park olarak bilinen alan ise "Meydan Alam" olarak tanmlanmtr.

3-4-) Mezkur projenin amac Taksim Meydan çevre yollarnn yer altna alnarak, parçalar halinde bulunan alanlarn (tarihi ant çevresi, gezi park, metro girii çevresi) kesintisiz olarak balanmasn salamaktr.

Anlan proje ile ilgili plan tadilatna ait plan notlar uyarnca; "Uygulama, ÎBB ve ilgili K.V.K.B.Kurulunca onaylanacak kentsel tasarm projesi dorultusunda yaplacaktr. 09.02.2011 gün ve 4225 sayl stanbul 11 Nolu K. T. K K B. Kurulu karar ile korunmas gerekli kültür varl olarak tescil edilen "Taksim Klas" kentsel tasarm projesi ile bir bütünlük içerisinde deerlendirilecektir" Bu meyanda, Taksim Klasnn proje kapsamnda ihya edilip edilmeyecei Belediyemiz ve ilgili Koruma Kurulu'nun onaylayaca kentsel tasarm projesi dorultusunda belli olacaktr.
5-) Belirtilen proje ile ilgili plan tadilat stanbul Büyükehir Belediye Meclisinden oybirlii ile geçmi, proje, muhtelif kurum ve kurulu temsilcilerinden oluan UKOME tarafndan da uygun görülmütür.

Bilgilerinize arz ederim.

dris Naim ahin
çileri Bakan''