Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Babakan TBMM TV Yaynlarnn Snrlandrlmas Hakknda Ne Dnyor?

30.11.2011TRT3'ün Meclis çalmalarn 14.00-19.00 arasndaki vakitle snrl tutmasndan rahatsz olup olmad Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''TRT Genel Müdürü brahim ahin imzasyla TBMM Bakanlna gönderilen 24 Haziran 2011 tarih ve B.02.2.TRT.0.70.00.00-030/03/785 No’lu yazda, TBMM ile TRT arasnda 3 Ocak 1995 tarihinde imzalanan protokole atfta bulunularak 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren TBMM görümelerinin TRT3 isimli kanal üzerinden doruca yaynlanmasnn saat 14.00-19.00 arasndaki vakitle snrl tutulaca bildirilmitir.


TRT Genel Müdürü bu snrlamaya gerekçe olarak ayn saatlere rastlayan spor programlarn (örnein maç kritiklerini) yaynlayamadklarn göstermektedir.


1) Hükümet olarak Meclis Genel Kurul veya Parti Meclis Grubu görümelerinin TRT3 araclyla kamuoyuna yanstlmasnn, ‘spor programlar’ yaynlamaktan az önemli olduu görüüne katlmakta msnz?

2) TBMM faaliyetlerini TRT araclyla kamuoyuna yanstma ilevinin zaman snrlamasna tabi tutulmasn doru buluyor musunuz?

3) TBMM faaliyetlerinin zaman snrlamasna tabi tutulmadan kamuoyuna yanstlmasndan yana iseniz bunu salayacak ne gibi bir çözüm düünmektesiniz?''YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 30 Aralk 2011 tarihinde yantlanan önergenin yant aadadr:
''TRT, ulusal ve uluslar aras birçok spor organizasyonunun yayn haklarna sahiptir ve halkmzn büyük çounluu tarafndan ilgiyle izlenen bu programlarn yayn kanal da TRT 3 Spor kanaldr.


Öte yandan, çok sayda milletvekilimizin bölgelerindeki yerel spor organizasyonlarna TRT 3 Spor kanalnda yeterince yer verilmediine yönelik eletirilerinin dikkate alnmas ve taleplerinin mümkün olduu ölçüde karlanmas gerektii de unutulmamaldr.


TRT'nin dört adet karasal yayn frekans bulunmakta olup, TRT 3 Spor kanalna tahsis edilen yayn frekans GAP TV, TRT SPOR kanal ve TBMM TV arasnda dengeli bir ekilde kullanlmaktadr.


TBMM ile TRT arasnda 3 Ocak 1995 tarihinde (Ak Parti iktidarlarndan önce) imzalanan protokole göre TBMM görümeleri TRT 3 kanalndan Sal, Çaramba ve Perembe günleri 14.00 - 19.00 saatleri arasnda ekrana getirilmektedir.


TBMM faaliyetleri önemsendiinden imkanlar elverdiinde TBMM TV lehine bu sürelerin ald görülmektedir. Nitekim 2012 yl bütçesi ile ilgili görümeler süre snrlamasna tabi olmakszn TBMM TV'den kesintisiz bir ekilde yaynlanmtr.


Bilgilerinize sunarm.

Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''