Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
TRT'nin Kamu Gelirleri Ne Kadar?

22.08.2011TRT'nin kamu kaynaklarından sağladığı gelir ve personel giderlerini Başbakan'a soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1 -    TRT'nin kamu kaynaklarından son 5 yıl boyunca sağladığı gelirlerin türleri ve miktarı (yıllar itibariyle) nedir?

2- TRT'ye bağlı radyo ve TV kanallarında kadrolu veya dışarıdan hizmet alımı yoluyla göre yapan yayıncı (programcı, sunucu, redaktör, muhabir, kameraman vb.) personel sayısı toplam olarak nedir?

3- TRT'nin tüm kadrolu personel sayısı nedir?

4- TRT'nin dışarıdan program, dizi vb. hizmet alımı için yaptığı toplam harcama tutarı, yıllar itibariyle (son beş yılda) nedir?

5- TRT'nin son beş yılda toplam reklam gelirleri (yıllar itibariyle) nedir?''


YANITLAR:


Başbakan adına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından  9 Mart 2012 tarihinde gelen yanıt aşağıdadır:''İstanbul Milletvekili Sayın Osman Oktay EKŞİ tarafından tevcih edilen 7/82 esas numaralı yazılı soru önergesi ile ilgili Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur.

Kurumumuzda yayıncı ve diğer statülerde olmak üzere toplam 6858 personel istihdam edilmektedir.

Kurumumuzun gelir ve giderlerine ait tüm finansal verileri faaliyet raporlarımızda ayrıntılı olarak yer almakta ve bu raporlar da her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır. Söz konusu raporlara ve bu raporlardaki verilere Kurumumuz internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Bülent Arınç

Başbakan Yardımcısı''